De W.I.M. verliest zetel in de Europese ondernemingsraad

 

Sinds jaar en dag zitten de OR en de W.I.M. ieder met een eigen zetel in de Europese ondernemingsraad (EWC) van IKEA. Bij de laatste verkiezingsronde gaf de FNV aan dat zij ook bij de EWC bijeenkomsten aanwezig wilden zijn. We besloten om onze zetel per zittingsperiode af te wisselen. Deze periode zou FNV de eerste kandidaat afvaardigen en wij voor een reservekandidaat zorgen. 

 

In november vertelde de OR ons dat er bij de afgelopen bijeenkomsten geen kandidaat van de vakbond was. En ze hierom besloten de vakbondszetel in te trekken. Wij waren behoorlijk verbouwereerd door dit nieuws. Vooral omdat de FNV ons niet had verteld dat hun afgevaardigde er niet zou zijn. Wij hadden dus niet de gelegenheid onze reservekandidaat te sturen.

 

Helaas is de OR niet op andere gedachten te brengen. Ons verzoek, per brief en uitgebreide toelichting tijdens een OR-vergadering, heeft niet geholpen. Dat is teleurstellend. Vooral doordat de EWC van grote meerwaarde is voor de samenwerking op Europees en wereldwijd niveau. We praten bijvoorbeeld over geplande transities of hervormingen van IKEA en hoe daar mee om te gaan.

 

Ondanks dit blijven we de samenwerking met de OR opzoeken en we hopen elkaar op verschillende onderwerpen te kunnen aanvullen en versterken.

 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

 

Per 1 januari 2020 geldt de WAB, een wet over regels rond arbeidscontracten en ontslag. Wat betekent deze wet voor de IKEA-medewerkers? Onze stagiaire Sarah el Hasnaoui zocht het uit en heeft een handig overzicht gemaakt.

 

Ketenregeling

IKEA mag jou maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden in 3 jaar tijd. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.

 

Ontslag

Je kunt niet zomaar ontslagen worden. In de oude wet stonden 8 redenen (gronden) om iemand te ontslaan. De WAB bevat een 9e grond. Dit biedt de mogelijkheid meerdere gronden te combineren. 

 

Vergoedingen

Bij ontslag kun je recht hebben op transitievergoeding. Vanaf 1 januari bouw je deze op vanaf de eerste werkdag (ook in je proeftijd). Ben je 50-plus of langer dan 10 jaar in dienst dan vervalt de hogere opbouw van de vergoeding.

 

De ‘extra’ vergoeding

Als je ontslag krijgt op basis van de nieuwe ontslaggrond, dan krijg je een ‘extra’ vergoeding. Dat is maximaal 50% van je wettelijke transitievergoeding.

 

Nog meer weten?

De WAB bevat nog meer bepalingen. Wil jij goed geïnformeerd worden over jouw rechten en de invloeden van deze wet? Neem dan contact op via onze website.