W.I.M. bestuursleden weer in de vestiging

Op 12 maart riep de overheid iedereen op om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit gold natuurlijk ook voor de bestuursleden van de W.I.M. Zij zijn sindsdien thuis aan het werk. Nu de maatregelen worden versoepeld, kunnen de bestuursleden terugkeren en in de winkels aanwezig zijn. We zijn blij dat we vanaf 18 mei weer zichtbaar aanwezig kunnen zijn en ons zo voor jullie in kunnen zetten.

Dinsdag 19 mei is er een vestigingsdag: alle bestuursleden zijn dan in hun eigen vestiging aanwezig. Om vragen te beantwoorden, te praten met leden en niet-leden en om nieuwe leden te werven.

Gesprek IKEA en de bonden

Gisteren hadden we ons wekelijkse overleg met IKEA. Vanuit alle vestigingen hebben we de afgelopen tijd signalen gekregen en die hebben we besproken met IKEA, waaronder roosters, veiligheid en hoge werkdruk. Volgende week schuift Business Risk & Compliance manager Edwin Gaasenbeek aan. Tijdens dit gesprek zullen we alle vragen en zorgen omtrent jullie veiligheid met hem bespreken.

Evaluatie oplevering roosters (herinnering)
Normaal gesproken is je rooster minimaal 4 weken van tevoren bekend. Half april gingen de bonden akkoord toen IKEA vroeg deze termijn te verkorten naar minimaal 7 dagen. Deze dispensatie geldt tot 13 juli.

Het is tijd voor een evaluatie. Wat zijn je ervaringen met de huidige manier van roosteren en zijn er zaken waar je tegenaan loopt? Wat loopt goed en wat kan er beter?
Heb je de enquête nog niet ingevuld? Klik dan hier om de enquête in te vullen en help de W.I.M. om een goed beeld te krijgen van de situatie.

Wist je dat?

– procesgang roosteren nog steeds leidend is, ook al zijn de omstandigheden nu anders en wordt het rooster maar 7 dagen van tevoren opgeleverd.
– je leidinggevende ervoor verantwoordelijk is dat je min flexuren op 1 juni niet meer zijn dan 36 uur.
Van 1 juni tot 1 september kunnen jullie dan in gezamenlijk overleg het aantal min flexuren afbouwen tot 0. (artikel 19D)
– alle min flexuren die je hebt opgebouwd (door toedoen van IKEA) tot en met 31 augustus 2020 door IKEA worden kwijtgescholden op 1 september 2020 (artikel 20C, verrekening flexuren).