Cao onderhandelingen

Vorige week, dinsdag 12 mei, was er overleg tussen de bonden en IKEA over het cao-proces. Hoe gaat dit verlopen en wat is de planning?

Verkenning

We starten op 10 juni met een eerste, verkennende bijeenkomst. Dan bepalen we de thema’s. Voor de zomer volgen nog twee bijeenkomsten. Op 23 juni ontvangen de cao-partijen het advies van de taskforce duurzame inzetbaarheid. Op 1 juli gaan we door met de verkenning van de thema’s.

Werkgroep pensioen

Op 18 juni start de nieuwe werkgroep pensioen. Hierin zitten experts en afgevaardigden vanuit de bonden en IKEA. Zij bekijken de lopende pensioenaanspraken en het nieuwe pensioenakkoord. De werkgroep wil in september zijn advies geven aan de cao-partijen.

Start onderhandelingen

In september hebben we vier bijeenkomsten gepland voor de cao-onderhandelingen. De huidige cao loopt op 30 september af. We hopen dat er op 1 oktober een nieuw akkoord ligt.

Enquête

Zonder jullie input kunnen we niet van start. Daarom vragen we wat in jullie ogen de belangrijkste thema’s zijn voor het aankomende jaar. Maandag 25 mei krijg je onze enquête. Vul deze in zodat we jouw belangen goed kunnen vertegenwoordigen. 

 

Versoepelen veiligheidsmaatregelen in de winkels

Op maandag 18 mei bracht IKEA het nieuws dat ze de veiligheidsmaatregelen in de winkels versoepelen. Zo mag er bijvoorbeeld nu 1 klant per 20m2 de winkel in waar dit eerder 30m2 was. Ook het deurbeleid is in sommige vestigingen aangepast. Zo wordt niet overal meer handmatig geteld.

De W.I.M. was erg verbaasd om dit nieuws te horen. Op 14 mei hadden we nog een gesprek met Edwin Gaasenbeek. Toen werd gezegd dat er van versoepelen geen sprake was.

Samen met FNV hebben we aangedrongen op een nieuw gesprek. Daaruit bleek dat de communicatie rondom de versoepelingen niet goed is gegaan.

De winkels mogen zelf inschatten of het verantwoord is om meer mensen toe te laten. De 1,5 meter regel moet steeds door het gehele pand nageleefd kunnen worden.

IKEA gaf in het gesprek aan last te hebben van gezinnen die komen winkelen. De klant moet er nog beter van doordrongen raken dat een bezoek aan IKEA geen uitje is. IKEA is een campagne gestart via sociale media waarin dit aan de klant wordt uitgelegd.

De W.I.M. benadrukt dat IKEA de medewerkers op tijd moet informeren als er iets verandert. Heb je signalen dat de veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd of maak je je zorgen, stuur dan een e-mail naar info@wiminfo.nl 

 

Roosters

Op 19 mei waren onze bestuursleden weer in de vestiging om jullie te zien en te spreken. Er kwamen veel vragen over de roosters en of ze niet weer terug kunnen naar normaal. Veelgehoorde klachten zijn dat het nu lastig is om privé afspraken te plannen en bijvoorbeeld kinderopvang en oppas moeilijk te regelen zijn. Dit was ook een belangrijk signaal uit de eerdere enquête. We hebben deze vraag aan IKEA voorgelegd en ze komen hier zo spoedig mogelijk op terug.