Vacature Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP)

Vacature Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) Bestuurslid aandachtsgebied vermogensbeheer

De Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) is per 1 juni 2023 op zoek naar een bestuurslid namens werknemers voor Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP). Het gaat hier om een bestuurslid met aandachtsgebied vermogensbeheer, dat direct zitting kan nemen in de beleggingsadviescommissie. Reageren kan tot 7 april via info@wiminfo.nl.

Over het pensioenfonds

STIP is het ondernemingspensioenfonds van IKEA Nederland B.V., Inter IKEA Systems B.V. en Inter IKEA Services B.V. Het fonds had per ultimo 2021 7.303 deelnemers, 7.709 gewezen deelnemers en 523 pensioengerechtigden bij een beheerd vermogen van circa EUR 535 miljoen per ultimo 2022. De beleidsdekkingsgraad bedroeg eind december 2022 121,8%. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit drie bestuursleden namens de werkgevers, twee namens de werknemers, en één namens de pensioengerechtigden. Het interne toezicht is ingericht met een visitatiecommissie.

 

STIP heeft een beleggingsadviescommissie en een dagelijks bestuur en werkt daarnaast met portefeuilles waarin aandachtsgebieden zijn ondergebracht bij de verschillende bestuursleden. Er zijn portefeuilles voor de aandachtsgebieden vermogensbeheer, risicomanagement, financiën, communicatie, en beleid. Voor ieder aandachtsgebied is een eerste en tweede portefeuillehouder aangewezen. De sleutelfuncties worden geïnsourced. Met het oog op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een externe transitiemanager aangesteld door het fonds en de werkgevers gezamenlijk.

 

Tijdsbesteding en vergoeding

De benodigde tijdsbesteding voor deze functie is 0,2 VTE. Er is een markconforme vergoeding in lijn met het beloningsbeleid van het fonds.

 

Interesse?

De functieprofielen voor algemeen bestuurslid en lid van de beleggingsadviescommissie zijn bijgevoegd. Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Ewoud de Bruijn, bestuurssecretaris van het pensioenfonds, via Ewoud.de.Bruijn@achmea.nl. Reageren kan tot 7 april via info@wiminfo.nl. De eerste ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op 18 april 2023.

 

Bijlagen:

STIP functieprofiel bestuurslid algemeen

STIP aanvullend functieprofiel lid BAC