Start cao onderhandelingen

Op woensdag 27 september en donderdag 28 september kwamen sociale partners bij elkaar voor de eerste échte cao onderhandeldagen. Tijdens deze dagen hebben alle partijen hun belangen en voorstellen met elkaar gedeeld. De W.I.M. bepaald zijn voorstellen op basis van jullie input. In de cao-enquêtes hebben jullie al je ervaringen, problemen en oplossingen met ons gedeeld. Deze hebben we samengevoegd in een brief en die hebben we woensdag aan IKEA gepresenteerd.

Deze brief gebruiken we elke keer in gesprek met IKEA over de verschillende thema’s en onderwerpen. Ook toetsen we hiermee de afspraken die we maken. Komen ze voldoende tegemoet aan de wensen en behoeften die jullie hebben?

Na het delen van de brief zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s die wij als sociale partners belangrijk vinden. We hebben gesproken over de thema’s:
1. Beloning en waardering
2. Pensioen
3. Roosteren en beschikbaarheid
4. Gezondheid
5. Loopbaan en ontwikkeling
Ook zijn er nog een aantal overige onderwerpen die we met elkaar bespreken, zoals tekstuele aanpassingen van cao-teksten die niet meer passen bij de huidige manier van werken.

Hoe nu verder?
Op dinsdag 3 en donderdag 5 oktober gaan we verder met elkaar in gesprek over de nieuwe cao. Wanneer we tot een overeenkomst komen, dan leggen we dit altijd éérst aan jullie voor. Elk WIM-lid krijgt dan de mogelijkheid om voor of tegen een overeenkomst te stemmen. Pas als een meerderheid vóór stemt, zijn de nieuwe afspraken definitief.

 

Extra cao-enquête

We zijn onder andere met IKEA in gesprek over roosteren en beschikbaarheid. Om goede keuzes te maken hebben we nog een paar korte vragen aan onze leden met een full-time contract.

Heb jij een full-time contract? Klik dan snel op de link in de online versie van deze nieuwsbrief en vul de vragen in.

 

Contributie W.I.M. 

Het boekjaar van de W.I.M. is voorbij. Daarom is het tijd om de vakbondscontributie voor komend jaar te betalen. Vorige week stuurden we jullie via ClubCollect een betaalverzoek. Je kunt betalen via automatische incasso of online via iDeal.
Je kunt de contributie ook gespreid betalen. Je betaalt dan per kwartaal in plaats van het hele bedrag in één keer. Wil je graag per kwartaal betalen? Volg dan de aanwijzingen op het betaalverzoek.

Kom je financieel in de problemen door de contributiebetaling van de W.I.M.? Neem dan contact op met onze penningmeester Patrick van Dongen op patrick@wiminfo.nl.

Heb je geen betaalverzoek ontvangen? Kijk dan of het betaalverzoek in je map met ongewenste e-mails terecht is gekomen.

Teruggave vakbondscontributie
De werkwijze rondom de teruggave vakbondscontributie is gewijzigd. In de nieuwsbrief van aankomende vrijdag leggen we je uit wat je moet doen om gebruik te maken van de teruggave.