Update ORT bij ziekte

 

Afgelopen dinsdag 22 oktober was de zitting bij de kantonrechter over de ORT bij ziekteverlof. Zowel IKEA als de W.I.M. hebben hun standpunt toegelicht via een pleitnota.

De kantonrechters stelden scherpe vragen aan beide partijen. De rechters nemen alles in beraad en doen binnen 6 weken een uitspraak. Hoe deze uitvalt, is onzeker.

 

ALV terugblik

 

Op 24 september was de Algemene Ledenvergadering van de W.I.M. Het was de drukst bezochte ALV sinds de herinvoering ervan.

Wat kwam aan bod?
– jaarverslag van het afgelopen jaar
– financieel jaaroverzicht
– Erik Hauer stelde zich voor als nieuw bestuurslid
– vooruitblik op het komende jaar
– rondvraag

Tijdens de rondvraag werd er gevraagd hoe het ervoor staat in de verschillende stores. Het onderwerp werkdruk werd veel genoemd. De aanwezige leden waren kritisch. Terecht! Natuurlijk neemt de W.I.M. deze informatie mee in de gesprekken met IKEA.