Herinnering: uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 29 november 2023 van 19.30 – 21.30 is de Algemene Ledenvergadering van de W.I.M. Het is een online vergadering. Tijdens deze vergadering kijken we terug op vorig jaar en vertellen we over de ontwikkelingen in het komende jaar. Ook kijken we naar de situatie bij IKEA. Wat speelt en leeft er onder de medewerkers bij IKEA, wat vinden jullie van de cao en wat kan er beter? Heb je zelf een onderwerp dat je graag met ons wilt bespreken? Laat het ons dan weten via jamie@wiminfo.nl

Wil je bij de vergadering zijn, meld je dan voor 10 november aan via jamie@wiminfo.nl.

 

Periodiek overleg

Op dinsdag 31 oktober was er een periodiek overleg met IKEA. Tijdens dit overleg bespreken we onderwerpen die op dat moment spelen in de vestigingen. Zo hebben onder andere met IKEA gesproken over:

  • de duurzaamheidstoets. Wanneer je als medewerker langdurig ziek bent geweest is het fijn als je weer volledig gere-integreerd bent. Dat betekend dat jij al je werkzaamheden weer kan uitvoeren en taken weer kan oppakken, zoals voor je ziek werd. Je wordt dan weer volledig beter gemeld. In sommige gevallen twijfelt de werkgever of je weer volledig beter bent en aan het werk kunt. We zien dat medewerkers dan soms op 1% ziek blijven staan. Je bent dan niet volledig beter gemeld. Dit mag juridisch gezien niet! Wat wel mogelijk is, is dat een bedrijfsarts een duurzaamheidstoets aanvraagt. Als dit gebeurd, dan betekend dit dat jij, voor een periode van maximaal 4 weken, moet laten zien aan de werkgever dat jij je werk weer op de normale manier kunt uitvoeren. In deze periode wordt wekelijks opgevolgd hoe het gaat. Als alles goed gaat, dan moet IKEA jou na die 4 weken volledig beter melden. Let op, een duurzaamheidstoets is alleen geldig als deze op advies van de bedrijfsarts wordt ingezet. De bedrijfsarts moet hier een goede medische reden voor hebben. Sociale partners zijn het eens over de manier waarop de duurzaamheidstoets ingezet kan worden. Helaas horen we soms dat het inzetten van de duurzaamheidstoets niet in alle vestigingen goed gaat. We blijven deze signalen opvolgen en IKEA hiervan op de hoogte brengen. 
  • de RVU-regeling: we horen uit sommige vestigingen dat de richtlijnen voor het aanvragen en in aanmerking komen voor de RVU-regeling worden aangepast. We zijn hierover in gesprek met IKEA. De afspraken in de cao zijn de kaders waar elke vestiging zich aan moet houden. Vestigingen kunnen niet op eigen initiatief andere afspraken maken. Mocht je zelf tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van de RVU-regeling. Neem dan per mail contact met ons op via info@wiminfo.nl 
  • Kapotte hulpmiddelen: medewerkers geven aan dat kapotte hulpmiddelen, zoals pompwagens en scanners, niet direct gerepareerd worden. Vaak wordt ervoor gekozen om een aantal kapotte hulpmiddelen op te sparen en ze dan allemaal in één keer te laten maken. Dit scheelt kosten. We zijn met IKEA in gesprek over wie verantwoordelijk is voor de reparatie van de hulpmiddelen en welke afspraken hierover gemaakt zijn. Als wij meer informatie hebben, dan delen wij deze met jullie. 
  • Ziekteverzuim en verloop: in veel vestigingen is het verloop en het ziekteverzuim nog steeds erg hoog. IKEA heeft tijdens cijfers met ons gedeeld waaruit te zien is dat de cijfers nog steeds te hoog zijn, maar dat het steeds iets beter gaat. De afgelopen periode nam het ziekteverzuim steeds iets af en het aantal openstaande vacatures wordt ook lager. We zijn nog niet op het niveau dat wij graag willen zien, maar we zien dat IKEA alle zeilen bijzet om het ziekteverzuim te verlagen.

 

Vestigingsbezoek IKEA Utrecht

Woensdag 25 oktober waren we aanwezig in de vestiging Utrecht voor een vestigingsdag. Tijdens zo’n dag praten we met leden en potentiële leden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden. Op deze manier horen we direct van jullie wat er goed gaat in de winkel, maar nog belangrijker, wat er beter kan. Deze informatie nemen we mee naar het periodiek overleg met IKEA of naar de cao-tafel. 

 

Op 8 en 22 november gaan we weer de vestigingen in. Op 8 november kunnen jullie ons vinden in de vestiging Duiven. Op 22 november zijn we aanwezig in de vestiging Eindhoven. We hopen jullie dan te zien en goede gesprekken met elkaar te voeren.