Uitbetaling toeslagen en loonsverhoging

 

ORT over ziekteverlof
In februari kreeg je de gemiste toeslagen uitbetaald over je vakantieverlof van de afgelopen vijf jaar. Op je loonstrook kun je dat ook zien. Er staat nu nog één post open: de niet-ontvangen toeslagen over de dagen dat je ziek bent geweest.

De W.I.M., FNV Handel en IKEA zijn het niet eens over de berekening van de ORT over ziekteverlof. IKEA zegt dat zij de toeslagen niet meer verschuldigd is, omdat IKEA in het eerste ziektejaar al meer loon uitbetaalt dan volgens het Europese Hof verplicht is. Omdat we hier samen niet uitkwamen, zijn we vorig jaar een procedure gestart om dit door een rechter te laten bepalen.

We verwachten dat we op korte termijn het verzoek voor de rechtsgang kunnen indienen. Onze advocaten bevechten ons standpunt dan uiteindelijk bij de rechter. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de vorderingen en de uitspraak van de rechter.

 

 

Redactioneel overleg

In de vorige nieuwsbrief vroegen we aan jullie onduidelijke cao artikelen te benoemen om mee te nemen naar het redactioneel overleg voor de nieuwe cao. We willen alle leden die deze oproep hebben beantwoord bedanken voor de waardevolle input. Ook uit ons gesprek met de OR zijn opmerkingen gekomen die we konden gebruiken bij het overleg.

Het eerste redactionele overleg heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de W.I.M. en IKEA. Samen gaan we werken naar een eenduidige cao die begrijpbaar is voor iedereen.

Zodra het nieuwe cao boekje beschikbaar is zullen we deze meesturen in een nieuwsbrief en beschikbaar maken op onze website.

 

Loonsverhoging uit de cao

Bij de vorige loonbetaling kreeg je bij je loon de eenmalige uitkering die in de cao is afgesproken.

Was je op 1 januari 2019 drie maanden of langer in dienst van IKEA dan kreeg je € 175 bruto bij een fulltime contract. Werk je niet fulltime, dan ontving je een bedrag naar rato van je contracturen.
Deze uitkering compenseert de gemiste loonsverhoging tussen 1 oktober 2018 en 1 januari 2019.

In de cao is ook een loonsverhoging afgesproken:
een structurele verhoging van 2,5% (A) + de beoordelingsverhoging voor FY18.
Deze loonsverhoging krijg je uitbetaald in april. Daar zit ook het deel van januari tot en met maart bij.

De volgende loonsverhoging gaat in per 1 oktober 2019.