Storevisits en bijeenkomst duurzame inzetbaarheid

 

Einde vakantie
Volgende week beginnen ook in regio midden de scholen weer en is de zomervakantie echt voorbij. Ook voor de W.I.M. raakt de agenda gevuld. Onze bestuursleden komen binnenkort naar de winkels voor de W.I.M. weken. In week 37 zijn we te vinden bij IKEA Breda, IKEA Groningen en het CSC.

De leden van het dagelijks bestuur hebben deze zomer niet stilgezeten. Er is gesproken met verschillende LMZ’s, storemanagers en met de nieuwe managers van People & Culture op het service office.

 

Duurzame inzetbaarheid

Maandag 9 september komt de taskforce duurzame inzetbaarheid voor het eerst bij elkaar. De deelnemers aan de taskforce zijn: IKEA, OR, OR & P&C Delft en de W.I.M. De startbijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met elkaar. We gaan samen kijken hoe de taskforce te werk gaat en wat de beste manier is om de cao-partijen te adviseren.

 

Update ORT bij ziekte

 

De procedure over de berekening van de ORT bij ziekteverlof loopt nog steeds bij de kantonrechter. Zowel IKEA als de W.I.M. hebben een verweerschrift ingediend. Op 22 oktober vindt de volgende zitting plaats. We hopen dat de rechter niet lang daarna een uitspraak doet.

 

Herinnering: verkiezingen OR en LMZ

 

Verkiezingen OR en LMZ: kandidaten gezocht

Een aantal weken geleden heeft de W.I.M. een uitnodiging van de OR ontvangen om kandidaten aan te leveren voor de OR en LMZ verkiezingen. We zijn op zoek naar kritische denkers die het leuk vinden om hun collega’s te vertegenwoordigen. Draag je IKEA een warm hart toe? Stel je dan nu verkiesbaar! Vul voor 2 september het kandidaatstellingsformulier in en laat je stem horen!