Periodiek overleg

Afgelopen dinsdag was er periodiek overleg met IKEA en FNV. We spraken onder andere over:

Pilot LMD (last mile delivery)

IKEA Nederland is in de vestiging Haarlem een pilot gestart met zelf bezorgen. Zo wil IKEA onze klanten de beste service bieden. Zelf bezorgen betekent dat IKEA de bestellingen op tijd kan leveren en in perfecte staat. Verder hoopt IKEA dat de klanttevredenheid groter wordt en de kosten lager.

Uiteraard hebben wij hierover vragen gesteld zoals onder andere:

  • Wat voor onboarding en trainingen krijgen de chauffeurs?
  • Wat zijn de werktijden van de chauffeurs?
  • Hoe worden pauzes geregeld?

IKEA zal de pilot eind april beoordelen en de uitkomsten met ons delen. 

 

De invoering van een SOP (Standaard Operating Procedure) voor ongewenst gedrag.

De SOP beschrijft hoe IKEA omgaat met alle vormen van ongewenst gedrag: van pesten tot seksuele intimidatie. Want bij IKEA moet iedereen zich veilig en gewaardeerd voelen. Met de SOP geeft IKEA een signaal dat we ongewenst gedrag niet accepteren. De SOP beschrijft onder andere:

  • Wat je moet doen als je ongewenst gedrag ervaart of ziet.
  • Hoe IKEA klachten over ongewenst gedrag behandelt.
  • Wat we doen om ongewenst gedrag te voorkomen.

We zijn blij dat er nu een methode is over hoe we omgaan met ongewenst gedrag. Zodat IKEA voor iedereen een prettige en veilige werkplek blijft. Als aanvulling op de SOP komt er een verbetering van de interne communicatie. Zodat medewerkers weten hoe ze met zorgen over ongewenst gedrag kunnen omgaan. 

Fraude en corruptie vallen niet onder de SOP. Hiervoor heeft IKEA een andere procedure.

 

Leasefiets

We zijn benieuwd hoe de leasefiets is ontvangen bij de medewerkers. IKEA zegt dat er tot nu toe bij IKEA Nederland 43 medewerkers zijn die gebruik hebben gemaakt van deze regeling.

 

Persoonlijk dossier

Medewerkers die hun persoonlijk dossier willen inzien, kunnen dit rechtstreeks opvragen bij het GBO in Polen. Dan kun je je dossier 30 dagen lang inzien. Het is niet makkelijk om je dossier op te vragen. Dat heeft ook te maken met de privacy. IKEA zoekt uit of het proces toch eenvoudiger kan. Medewerkers van IKEA Delft kunnen hun dossier opvragen via de HR-afdeling.

 

Cursus arbeidsrecht bestuur

Bijna alle W.I.M-bestuursleden zijn vorig jaar begonnen met de cursus Arbeidsrecht. De meeste hebben deze nu met goed resultaat afgerond! De andere bestuursleden zullen de cursus in de komende maanden afronden.

In de cursus hebben we veel bijgeleerd. Onder andere over rechten en plichten die horen bij een arbeidsovereenkomst en bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar ook over de manieren waarop een arbeidscontract kan eindigen en wat dan de belangen zijn, zowel van de medewerkers als van IKEA.

Wij zijn trots op onze bestuursleden, voor hun inzet en het behalen van dit diploma. We weten zeker dat we zo een nog sterkere vakbond hebben.

 

Oproep kascommissie ALV

Voor dit jaar zoeken we een betrokken W.I.M.-lid voor de kascommissie. De kascommissie kijkt mee in de boekhouding van de W.I.M. Je doet de kascontrole en je controleert of de boekhouding klopt. De controle doe je samen met een ander W.I.M.-lid en onze penningmeester. We sturen je vooraf de informatie toe zodat je deze thuis kunt bekijken. Daarna komen de kascommissie-leden samen om alles af te ronden. Meer weten of aanmelden? Stuur een e-mail naar: info@wiminfo.nl.