Periodiek overleg

Één keer in de 4 weken is er overleg met IKEA Nederland: het periodiek overleg. Dan praten we over allerlei onderwerpen die te maken hebben met jullie arbeidsvoorwaarden en de cao-afspraken. En over zaken die in de winkels belangrijk zijn.
Afgelopen dinsdag was er weer een periodiek overleg. Ook IKEA Delft was er dit keer bij. IKEA Delft valt niet onder IKEA Nederland, maar de medewerkers van de winkel vallen wel onder de IKEA cao.

Afgelopen dinsdag spraken we over:

  • WeSchedule. Er wordt uitgebreid getest hoe het nieuwe roostersysteem werkt. IKEA wil begin januari gaan overstappen. Met WeSchedule heb je meer invloed op je eigen werkrooster. Daarom hoopt de W.I.M. dat met WeSchedule veel problemen met beschikbaarheid, flexibiliteit en de balans tussen werk en privé voorbij zijn.
  • Onboarding en het buddy-systeem. Nieuwe medewerkers worden in het begin vaak niet goed begeleid. Begeleiding door een buddy lukt in sommige vestigingen of afdelingen niet altijd. Bijvoorbeeld door tijdgebrek en werkdruk. Daardoor gaan nieuwe medewerkers soms al weer snel weg bij IKEA en dat is jammer. In Delft gaat het tegenwoordig anders, met een nieuw ‘onboarding’ proces: er is tijd om nieuwe medewerkers te begeleiden, ze rond te leiden in de winkel en om samen opdrachten te doen. Ook is er veel aandacht voor de culture & values van IKEA. Fijn, deze nieuwe manier om mensen aan IKEA te binden! De W.I.M. is er erg blij mee en we horen positieve reacties uit Delft. We hopen dat IKEA Nederland deze nieuwe werkwijze overneemt. 
  • Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim stijgt licht. Dat heeft waarschijnlijk te maken heeft met de huidige griepgolf.
  • Openstaande vacatures. Dit zijn er nog veel, maar gelukkig al minder. Dus we zijn op de goede weg.

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen woensdag 29 november was de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. En we kijken naar de plannen voor het komende jaar. Natuurlijk ging het ook over de financiën en de begroting voor 2024. Ook hebben onze nieuwe bestuursleden Iris, Hidde en Caroline zichzelf voorgesteld. 

Na de vaste onderdelen spraken we over hoe het nu bij IKEA gaat. Uit onze cao-enquêtes bleek dat jullie je niet altijd gezien en gehoord voelen. We wilden graag weten wat jullie nodig hebben om je gezien en gehoord te voelen en hoe de WIM daarbij kan helpen. Er waren positieve en kritische ervaringen met IKEA. Het was fijn om te horen dat er in individuele gevallen oprechte aandacht en hulp is vanuit IKEA. De kritiek ging vooral over de communicatie en de lichamelijke en geestelijke belasting. 

We blijven natuurlijk praten met IKEA over jullie signalen en zorgen. En we blijven jullie zo goed mogelijk informeren over alles wat we doen. We danken alle aanwezige leden voor hun enthousiasme en eerlijke mening en we hopen dat we volgend jaar nog meer leden mogen verwelkomen op onze ALV!

Helaas waren er dit jaar weinig leden aanwezig. Een gemiste kans? Want de ALV is een goede manier om meer te leren over het beleid van de W.I.M en je mening hierover te geven.

Foute link in vorige nieuwsbrief

In onze vorige nieuwsbrief stond een fout. De link naar het volledige onderhandelingsresultaat was niet goed. Onze excuses!

De juiste link naar het onderhandelingsresultaat is te vinden op onze website.