Open brief aan Lena Herder, Country Manager IKEA Nederland

Onderstaande brief is op 23 oktober j.l. verzonden aan Lena Herder:

 

Hej Lena,

Met dit schrijven roepen we je als landenmanager van IKEA NL op actie te ondernemen tegen de onacceptabele werkdruk in de verschillende winkels. Medewerkers hebben last van onderbezetting op de werkvloer en van het hoge ziekteverzuim. Ze krijgen onvoldoende ondersteuning om hun werkzaamheden op een gedegen manier uit te voeren en de klant goed te helpen.

Tevens signaleren de medewerkers dat de klanten afhaken vanwege de lange wachttijden en omdat de medewerker niet voldoende tijd heeft om hen fatsoenlijk te helpen en te woord te staan.

Onze leden zijn vaak medewerkers met een lange IKEA historie en dragen IKEA een warm hart toe. Maar ook deze betrokken medewerkers zeggen dat ze op hun tenen moeten lopen en constateren dat deze IKEA niet meer hun IKEA is.

Vandaar onze dringende oproep! Mensen verliezen hun loyaliteit. Sommigen vragen zich inmiddels hardop af wat er is overgebleven van het gedachtegoed van Ingvar Kamprad en onze culture & values.

Op dit moment ligt de focus te veel op de cijfers en schieten de werknemers erbij in. Zij die  juist het menselijk kapitaal van de organisatie vormen. De betrokken en loyale medewerker geeft IKEA haar gezicht. De medewerkers moeten op de juiste manier worden ondersteund zodat ze hun werk goed uit kunnen voeren en de klant op een fatsoenlijke manier kunnen helpen.

De W.I.M. gaat ervan uit dat je dit signaal serieus neemt en dat er snel concrete oplossingen komen. We staan open voor een gesprek om een en ander verder toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Werknemersvereniging IKEA Medewerkers