Open brief aan alle medewerkers

 

Waarom?
De werkdruk is overal erg hoog, collega’s vallen uit of dreigen uit te vallen. Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao was de onacceptabele werkdruk een heel belangrijk gespreksonderwerp.

 

Maar er gebeurt niets!
IKEA wil met de vakbonden geen concrete maatregelen afspreken om de werkdruk aan te pakken. Maatregelen die op korte termijn ingevoerd kunnen worden!

 

W.I.M. en FNV trokken aan de bel!
Op 5 oktober overhandigde de FNV een petitie met 1.581 handtekeningen van medewerkers om de werkdruk op te lossen en te komen tot een goede cao. In week 40 en 41 heeft de W.I.M. zo’n 600 enquêtes afgenomen om te vragen naar de werkdruk en de cao-voorstellen van IKEA. De werkdruk bleek schrikbarend hoog. Op 23 oktober heeft de W.I.M naar aanleiding hiervan een open brief gestuurd naar Lena Herder. Op de acties van de bonden is slechts een schriftelijke reactie van Jorg Kelly-Schade (HR-manager NL) gekomen. Een reactie van Lena bleef uit. People Connect Group: oplossing IKEA? Wat stelt IKEA als oplossing voor? Het opnieuw leven inblazen van de People Connect Group. Voordat dit weer is aangezwengeld zijn we weer weken verder. Medewerkers willen best meepraten, maar het probleem zo terugleggen? De verantwoordelijkheid ligt bij IKEA. Dit is geen concrete oplossing voor de werkdruk die nu torenhoog is.

 

Het management van IKEA NL is nu aan zet!
De bonden hebben reeds oplossingen aangedragen:
* meer medewerkers op de werkvloer,
* inzetten van een springerspool,
* beter inrichten van werkprocessen;
* en versterken van het leiderschap.

De oplossing ligt binnen handbereik, maar IKEA weigert te investeren. IKEA moet nu gehoor geven aan onze oproep en komen met oplossingen die direct moeten worden opgepakt en uitgevoerd.

 

Mede dankzij jou de grootste onderhandelingspartner van IKEA!