We hebben een nieuwe cao!

Met trots kunnen we melden dat een ruime meerderheid van de W.I.M.-leden gestemd heeft VOOR het principeakkoord. Dit betekend dat we een nieuwe cao hebben met de looptijd van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021.

Belangrijkste afspraken zijn hierin:
– Een loonsverhoging per 1 november van 2,8% met nog 0,2 % (Y) of 0,3 % (Z) extra wanneer je een goed of uitstekend als beoordeling hebt gekregen.
– Er komt een overgangsregeling voor het pensioen. Deze gaat in op 1 januari 2021 en duurt een jaar. De pensioenpremie blijft in deze periode nagenoeg hetzelfde. De pensioenopbouw wordt iets lager. Alle partijen zien deze overgangsregeling als een goede oplossing met zo min mogelijk consequenties voor de medewerkers. Tijdens de overgangsperiode gaat de Werkgroep Pensioen aan de slag met een nieuwe regeling, die voldoet aan het nieuwe pensioenstelsel. De W.I.M. zit ook in deze werkgroep.

Vergoedingen
– De stagevergoedingen worden gelijkgetrokken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen stagiaires van het VMBO, MBO en HBO. Iedere stagiaire krijgt dezelfde vergoeding.
– Maaltijden worden verstrekt indien de medewerker tot na 18.00 uur moet werken.

Protocolafspraken
Naast deze cao-afspraken gaan de W.I.M., FNV Handel en IKEA de komende tijd met een aantal onderwerpen aan de slag. Dit noemen we protocol afspraken.
1. Onderzoek naar optimaliseren beoordelingscyclus
2. Project healthy staffplanning – Minimaliseren belasting van het rooster/People Planning: Starten met samen roosteren
3. Project “WeSchedule – meer invloed en zeggenschap in roosteren”, bestaande uit 2 of 3 pilots
4. Uitwerken Persoonlijke Keuzemogelijkheden bij arbeidsvoorwaarden
5. ORT bij ziekte
6. Future of work
7. Toekomstbestendige pensioensregeling
Verder spreken de partijen het volgende af:
– IKEA gaat tijdens de looptijd van de cao onderzoek doen naar alternatieven voor de huidige beschikbaarheidsaanpak.
– De Taskforce Duurzame Inzetbaarheid gaat zich in FY21 en FY22 richten op het uitvoeren van projecten die een gevolg zijn van haar werk uit FY20.

Maatregelen COVID

Afgelopen dinsdag 13 oktober werden er weer strengere COVID maatregelen aangekondigd. Ook dit heeft weer gevolgen voor het werken bij IKEA. Op donderdag 15 oktober hadden we samen met FNV een nieuw overleg met IKEA. We zijn bijgepraat door Edwin Gaasenbeek (safety & security specialist) over alle stappen die IKEA heeft gezet om het voor medewerkers en klant zo veilig mogelijk te houden. Zowel IKEA als de W.I.M. blijven de ontwikkelingen in de gaten houden.