W.I.M. WhatsApp

Door de thuiswerk richtlijnen kan de W.I.M. helaas niet fysiek in de vestiging zijn om jullie te spreken en vragen te beantwoorden. Maar we willen natuurlijk wel weten wat er speelt. Daarom is er nu de W.I.M. WhatsApp. Als lid kun je hier makkelijk en op elk moment je vragen stellen. Je hoeft dus niet te wachten op een vestigingsdag of een W.I.M.-week.

Zit je ergens mee, twijfel je over je rechten en plichten, heb je een vraag over de COVID-19-maatregelen in je winkel? Stuur een app-je naar 06-31745753.

 

 

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op 24 november was de Algemene Ledenvergadering van de W.I.M. Dit jaar verliep de vergadering online via Teams. Wat hebben we besproken:

– Jaaroverzicht W.I.M.  Hierin gaf de voorzitter een samenvatting van alle belangrijke gebeurtenissen van FY20.

– Financieel jaaroverzicht. De penningmeester gaf een uitgebreide toelichting op de jaarrekening en de kascontrole die heeft plaatsgevonden.

– Voordracht nieuwe bestuursleden: Kim de Wilde, bestuurslid voor IKEA Hengelo en Eva Fischer, bestuurslid voor IKEA Heerlen.

– Vooruitblik op het komende jaar. We spraken onder andere over de protocol afspraken die in de cao zijn vastgelegd. Hoe gaan we deze afspraken vormgeven en wie nemen deel aan de werkgroepen?

 

Wist je dat:

– Koza’s die lid worden van de W.I.M. het eerste jaar geen contributie hoeven te betalen?

– De W.I.M. een app heeft? Op deze app vind je straks ook het nieuwe cao-boekje. Zo heb je altijd de meest recente informatie over je rechten en plichten als medewerker op zak!