Cao onderhandelingen

In mei en juni begint het overleg tussen de bonden en IKEA over het cao-proces. We bespreken hoe dit gaat verlopen en wat de planning is. Tijdens de eerste verkennende bijeenkomsten bepalen we ook de thema’s. Eind mei ontvangen de bonden de aanbevelingen van de werkgroepen pensioen, optimaliseren beoordelingscyclus, arbo oplossingen, arbo hulpmiddelen, healthy staffplanning en persoonlijke keuzemogelijkheden. Deze aanbevelingen gebruiken we in de cao onderhandelingen.

De onderhandelingen starten na de zomer. Fedde Monsma zal ons als onderhandelaar opnieuw vertegenwoordigen.

Cao enquête in andere vorm
Het afgelopen jaar was voor iedereen een ongewoon jaar. Door de maatregelen rondom COVID-19 waren de winkels een tijd dicht voor klanten, hebben we ons gericht op click&collect en andere manieren van online verkoop en zijn veel collega’s al lang vanuit huis aan het werk. Elke persconferentie bracht veranderingen met zich mee en vroeg flexibiliteit van jou als medewerker.

De maatregelen zijn nog niet opgeheven en we kunnen nog niet terug naar ‘normaal’. Dit heeft ook effect op de cao-onderhandelingen. Daarom hebben we dit jaar besloten om niet van tevoren een algemene enquête uit te sturen. In plaats daarvan vragen we je gedurende het hele cao proces om input. Dit doen we via korte enquêtes in de nieuwsbrief. Elke enquête gaan we in op een specifiek onderwerp of thema. Ook tijdens de onderhandelingen zullen we je om input vragen. Als W.I.M. lid kun je dus direct meepraten en invloed uitoefenen op de nieuwe cao!

In deze nieuwsbrief starten we met de eerste enquête. Geef hier je mening over de thema’s die, volgens jou, tijdens de verkennende gesprekken aan bod moeten komen.

Maandelijkse uitbetaling vakantiegeld

Volgens de huidige cao kun je de vakantietoeslag maandelijks laten uitbetalen. In plaats van in één keer in mei, ontvang je dan iedere maand een deel van je vakantiegeld. Wil je de jaarlijkse betaling veranderen in een maandelijkse betaling? Regel het vóór 1 mei. Tot die datum kun je een aanvraag indienen.

Vul het formulier maandbetaling vakantiegeld in en lever deze in bij de afdeling People & Culture van je store. De eerste maandbetaling is in juni 2021, samen met je loon.