Verkennend gesprek cao onderhandelingen

Op maandag 17 mei aanstaande hebben de W.I.M., IKEA en FNV het 1e verkennende gesprek voor de cao-onderhandelingenDit gesprek gaat vooral over het proces en over de toekomst. Hoe gaan we samenwerken en wat is de langetermijnvisie voor de onderhandelingen? Ook bespreken we op hoofdlijnen welke thema’s we willen inbrengen bij de cao-onderhandelingen.

Terugkoppeling 1e korte enquête

In de nieuwsbrief van week 15 vroegen we welke onderwerpen jullie belangrijk vinden bij de cao-onderhandelingen. Veel van jullie hebben deze eerste enquête ingevuld. Wat blijkt?

  • Jullie vinden loon, pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijke onderwerpen.
  • Voor de secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen we veel goede suggesties. Zoals betere afspraken rondom vakantie en verlof aanvragen, thuiswerkvergoeding, persoonlijk keuzebudget, fietsplan, elektrisch oplaadpunt voor auto’s/scooters/fietsen, inperken beschikbaarheid, ouderenbeleid, en reiskostenvergoeding.
  • Ook vroegen we jullie mening over de uitkomsten en adviezen van de werkgroepen. Volgens jullie zijn de werkgroepen ongeveer even belangrijk. De aanbevelingen van de werkgroepen worden op 25 mei aan de cao-partijen gepresenteerd.
  • Als laatste vroegen we jullie welke andere onderwerpen jullie willen inbrengen in de cao-onderhandelingen. Hier hebben we veel input op gekregen.

    In de komende korte enquêtes gaan we dieper in op de onderwerpen die jullie belangrijk vinden.

Terugkoppeling W.I.M. tevredenheidsonderzoek

Begin maart startte de W.I.M. een tevredenheidsonderzoek onder de leden.
Wat zijn de belangrijkste resultaten hieruit?

We krijgen van jullie gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer. Vooral tevreden waren jullie over hoe wij onze leden op de hoogte brengen van actualiteiten, de cao-onderhandelingen, de bereikbaarheid en de goede ondersteuning bij de bemiddelingszaken. Hier zijn we natuurlijk blij mee!

Naast tevredenheid zijn er ook punten ter verbetering.
Naamsbekendheid: we streven ernaar om bij iedere werknemer bekend te zijn en vinden het belangrijk transparant te zijn over wat we doen. Helaas weten niet al onze leden wie er in het W.I.M.-bestuur zit en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarom gaan we de W.I.M. en haar bestuur via (nieuwe) manieren promoten.
Vestigingsdagen: dit zijn belangrijke dagen voor ons. Dan is er tijd om te praten met zowel leden als niet-leden, om jullie vragen te beantwoorden en om nieuwe leden te werven. Daarom vinden we het extra jammer dat veel van onze leden ons niet hebben gesproken tijdens deze dagen. We kijken hoe we de opzet van de vestigingsdagen kunnen aanpassen.
Dienstenaanbod: jullie hebben behoefte aan een uitgebreider dienstenaanbod. Hier komen we graag aan tegemoet. We gaan intern bespreken hoe we hier invulling aan kunnen geven.
Communicatie: we zien dat een groot deel van jullie de nieuwsbrief leest om zo op de hoogte te blijven. Onze andere kanalen, waaronder Instagram en Facebook, worden weinig gebruikt. Toch zijn dit ook goede manieren om geïnformeerd te blijven. We gaan ook kijken naar nieuwe manieren van communiceren.

Benieuwd hoe we verder gaan? Hou dan onze nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen in de gaten.