Signalen heropening winkels

Vorige week dinsdag spraken we met IKEA. Dit gesprek ging onder andere over de signalen die we hebben ontvangen over de werkomstandigheden sinds de heropening van de winkels. We spraken onder andere over een (te) hoge werkdruk, hoog verloop van medewerkers, gebrek aan communicatie, veiligheid en onvoldoende tijd om te herstellen van (zware) werkzaamheden. 

Afgelopen 5 juni zijn er weer versoepelingen ingevoerd. IKEA mag nu 1 klant per 10m2 ontvangen en de winkels mogen tot 21.00 open zijn. Ook gaan in sommige winkels de restaurants weer langzaam open. We snappen dat veel mensen uitkijken naar de versoepelingen, maar we maken ons ook zorgen over de gevolgen voor de medewerkers. 

Overleg IKEA, W.I.M. en FNV
Gisteren, 10 juni, hebben we opnieuw een gesprek gehad met IKEA. Hierbij was ook Edwin Gaasenbeek (Country Business Risk & Compliance Manager) aanwezig. Hij gaf een korte uitleg over de gevolgen van de laatste corona-versoepelingen. 

1 klant per 10m2 betekent dat IKEA volledig mag heropenen. Winkels dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de zogenaamde ‘look & feel’ van de winkel. Dit is leidend en betekend dat: 
– per winkel constant wordt bekeken of de situatie verantwoord is en de 1,5 meter afstand nageleefd kan worden
– wanneer dit niet het geval is mogen winkels de deuren sluiten
– de jourdienst is eindverantwoordelijk en mag ingrijpen als zij dat nodig vinden

Verder zijn winkels niet verplicht een medewerker bij de entree te zetten om klanten te ontvangen en/of tellen. Ook mogen winkels weer open tot 21.00. Of dit ook gebeurd zal per store verschillen. Dit zal onder andere afhangen van de bezetting en hangt samen met het hoge ziekteverzuim en grote hoeveelheid openstaande vacatures.

Tot slot: de bonden benadrukken nogmaals het belang van goede communicatie! Alle medewerkers moeten weten wat er staat te gebeuren. Liever een bericht te veel dan te weinig. IKEA neemt dit signaal serieus en gaat ermee aan de slag. De W.I.M. heeft daarnaast aangegeven meer contactmomenten te willen met IKEA.

Deel je signalen, zorgen en ervaringen met ons via info@wiminfo of 06-31745753. We houden de vinger aan de pols en blijven in gesprek met IKEA.

Nieuw bestuurslid: Marco van Driel

Marco van Driel, al 33 jaar werkzaam bij IKEA waarvan 22 jaar in Delft, is sinds kort ons nieuwe bestuurslid. De winkel in Delft valt onder dezelfde cao als de andere IKEA-winkels, maar is geen onderdeel van IKEA NL. Dit geeft een bijzondere situatie. Marco zegt:

Bij IKEA Delft ben ik lid van de ondernemingsraad. Ik zie dat er steeds meer verschillen zijn met IKEA Nederland – en dat terwijl we dezelfde cao delen! Dat is een belangrijke reden om (opnieuw) bestuurslid te worden van de W.I.M. Bovendien is er vanuit Delft nog geen vertegenwoordiging. Ik was al eerder lid van het bestuur, zo’n 20 jaar geleden. Inmiddels zijn er veel dingen veranderd waardoor ik het belangrijk vind dat ook de medewerkers van IKEA Delft via de W.I.M. invloed op hun cao kunnen uitoefenen.

Naast mijn ‘gewone’ werk en het lidmaatschap van de Ondernemingsraad ga ik me samen met het W.I.M. bestuur hiervoor inzetten.