Cao voorbereidingen

In het 2e verkennende gesprek op 14 juni ging het over welke thema’s belangrijk zijn bij de cao-onderhandelingen. Waar moet het volgens de W.I.M., IKEA en FNV over gaan? Binnenkort ontvangen jullie nieuwe enquêtes van ons, waarin we deze thema´s verder uitvragen. Ook kijken we de komende periode naar hoe de koopkracht zich ontwikkelt, hoe het met de omzet van IKEA gaat en hoe de coronasituatie is. Met dit alles samen vormen we ons standpunt over de thema’s. Als eind augustus de cao-onderhandelingen starten, willen we met jullie steun sterk in de onderhandelingen staan.

We spraken ook over de werkgroepen. Eind mei deelden de meeste werkgroepen hun resultaten en adviezen aan de cao-partijen. De W.I.M. is dit nu aan het bestuderen en is erg blij met de goede adviezen van de werkgroepen. Een aantal werkgroepen blijven nog doorlopen. Deze adviezen krijgen we op een later moment. 

In de huidige cao staat ook een protocolafspraak over ORT bij ziekte. De W.I.M. vindt dit een belangrijk onderwerp en wil de protocolafspraak nakomen. Na de zomervakantie, op dinsdag 28 september praat de W.I.M. daarom met IKEA over de ORT. De W.I.M. wil dan aan IKEA duidelijk maken wat de pijnpunten zijn. We hopen op een open en productief gesprek. 

Versoepelingen coronamaatregelen

Zaterdag 26 juni zijn er nieuwe versoepelingen van de coronaregels ingegaan. Mondkapjes zijn niet meer verplicht en het advies om thuis te werken wordt aangepast. We snappen dat dit tot vragen en zorgen kan leiden. Heb je vragen of maak je je zorgen, laat het ons weten. We zijn 24/7 bereikbaar via info@wiminfo.nl of stuur een appje naar 06-31745753.

Loopbaancoach

Uit het tevredenheidsonderzoek van een aantal weken geleden bleek dat jullie een uitbreiding willen van het dienstenaanbod van de W.I.M. Met onze trainster Katja Budde kijken we naar de mogelijkheid om jullie loopbaancoaching te bieden. We willen graag horen hoe jullie hierover denken en wat jullie wensen zijn. Aan het einde van dit jaar zullen we hier een enquête over uitsturen.

Einde stage Valentino

Vorige week eindigde de stage van Valentino. Hij hielp ons de afgelopen periode om de tevredenheid van onze leden in beeld te krijgen. Wat vinden jullie bijvoorbeeld nou echt van ons dienstenaanbod, onze naamsbekendheid en de vestigingsdagen? Ook was Valentino een grote hulp bij het nieuwe communicatieplan. Hiermee kunnen we jullie en mogelijke nieuwe leden nog beter informeren.

We danken Valentino hartelijk voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan!