Bestuur weer aan het werk

De zomervakantie is voor de meesten voorbij. Ook de meeste bestuursleden zijn weer aan het werk voor de W.I.M. Afgelopen donderdag 26 augustus kwam het bestuur van de W.I.M. bij elkaar. We hebben gesproken over de huidige situatie in de winkels en de komende cao-onderhandelingen.

Waarover gaan we onderhandelen?

Voordat we beginnen met de cao-onderhandelingen bepaalt het bestuur waar we dit jaar op gaan inzetten. Daarvoor kijken we naar:
– de economische cijfers
– jullie reacties op de cao-enquêtes
– de resultaten en verwachtingen van IKEA
– de adviezen van de werkgroepen
– de invloed van de corona-maatregelen en de krapte op de arbeidsmarkt

Onze onderhandelaar Fedde Monsma heeft ons geholpen om deze informatie te bundelen. Zo is ons mandaat ontstaan: de ruimte die de W.I.M. heeft om namens jullie te onderhandelen voor een nieuwe cao.

We presenteerden onze voorstellen aan IKEA bij de eerste cao-onderhandelingen op woensdag 1 september.

Eerste cao-onderhandeldag

Op 1 september kwamen de W.I.M., IKEA en FNV bij elkaar voor de eerste cao-onderhandeling. Alle partijen hebben hun voorstellen gepresenteerd. De W.I.M. gaf IKEA een kijkje op de huidige marktontwikkelingen, de arbeidsmarktkrapte en op hoe het is (en het afgelopen jaar was) om te werken bij IKEA.
Op 13 september volgt de 2e onderhandeldag. Pensioen is dan het belangrijkste gespreksonderwerp.

Terugblik cao enquêtes

In de afgelopen 5 maanden stuurden we jullie een aantal cao enquêtes. We zijn blij dat velen van jullie deze enquêtes hebben ingevuld. Met jullie input staan we sterk in onze gesprekken met IKEA. 

Waar ging het over in de enquêtes?
1. Belonen, waarderen en beoordeling
Uit de enquête bleek dat:
– niet iedereen het afgelopen jaar de volledige beoordelingscyclus heeft doorlopen;
– veel medewerkers het afgelopen jaar werkzaamheden verrichtten die niet bij de eigen taken horen;
– niet iedereen zich gewaardeerd voelt door IKEA en/of de leidinggevende.
Deze signalen nemen we mee als we met IKEA praten over beloning. Hoe kunnen we alle medewerkers op een eerlijke manier belonen voor de getoonde flexibiliteit van het afgelopen jaar en hoe zorgen we dat mensen zich (weer) gewaardeerd voelen? We kijken natuurlijk ook naar de groep medewerkers die bovenschalig is.

2. Pensioen
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat jullie zeggenschap willen behouden over de invulling van de pensioenregeling. Dit nemen we mee in het gesprek met IKEA en FNV hierover.

3. Ouderenbeleid
Iedereen duurzaam inzetbaar. Dat is ons streven. Zodat alle medewerkers op een goede en gezonde manier bij IKEA kunnen (blijven) werken. Uit jullie reacties blijkt dat er verschillend wordt gedacht over hoe we ouderen kunnen ontzien bij (lichamelijk zware) werkzaamheden. De huidige ontzie-maatregelen voor 55-plussers leggen nu een grotere druk op de jongere medewerkers. Daar gaan we met IKEA over praten. Wat is nodig om alle medewerkers te ondersteunen in de verschillende levensfases?

4. Werk-privé balans
Ruim de helft van de medewerkers ervaart stress op het werk. De lichamelijke en mentale belasting is hoog.

5. Verlof
Zoals we verwachten, zijn er op dit moment vooral problemen bij de aanvraag van 1 of 2 dagen verlof. We hebben al jullie individuele reacties en opmerkingen verwerkt in een cao tekstvoorstel. Zo moeten de meeste problemen opgelost zijn. Ook zorgen het aanvragen en de definitie van zomerverlof voor problemen. Deze signalen nemen we mee in het gesprek met IKEA over verlof.

6. Secundaire arbeidsvoorwaarden
Via de enquête hebben jullie aangegeven welke secundaire arbeidsvoorwaarden jullie belangrijk vinden. We streven naar een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Zodat de huidige medewerkers en potentiële nieuwe medewerkers zien dat IKEA een goede werkgever is.

7. Opleiding & ontwikkeling
Velen van jullie zeggen voldoende kennis in huis te hebben om de werkzaamheden uit te oefenen. We zien echter ook dat er vanuit IKEA ondersteuning mist, dat medewerkers niet altijd tijd krijgen om de vereiste opleidingen te doen en dat medewerkers graag externe opleidingen zouden willen volgen. Redenen genoeg om hier met IKEA over te praten.