Tweede cao onderhandeldag

Op 13 september kwamen de W.I.M., IKEA en FNV bij elkaar voor de tweede onderhandeldag. Het pensioen was ons belangrijkste gespreksonderwerp.
Pensioen is een ingewikkeld onderwerp. De overheid werkt aan een nieuw pensioenakkoord. Dat is er nog niet. Daarom is er een tijdelijke overgangsregeling. De huidige overgangsregeling loopt tot 1 januari 2022. Er moet dus een nieuwe overgangsregeling komen. Helaas zijn we in de gesprekken niet dichter bij elkaar gekomen.

De volgende cao-onderhandeldag is 30 september. We hopen dat de onderhandelingen dan meer resultaat hebben.

Contributie W.I.M.

Het boekjaar van de W.I.M. is voorbij. Daarom is het tijd om de vakbondscontributie voor komend jaar te betalen. Volgende week sturen we je via ClubCollect een betaalverzoek. Je kunt betalen via automatische incasso of online via iDeal.
Je kunt de contributie ook gespreid betalen. Volg daarvoor de aanwijzingen op het betaalverzoek.
Heb je geen betaalverzoek ontvangen? Kijk of het in de map met ongewenste e-mails terecht is gekomen.

Teruggave contributie door IKEA
Een deel van je contributie kun je terugkrijgen via IKEA. Dat gaat door de contributiekosten te verrekenen met je bruto loon. Dit geldt voor alle W.I.M. leden. Of je nu vanaf januari lid bent of pas later dit jaar lid bent geworden.
Je moet dit zelf regelen. Dat kan op twee manieren:

1. De W.I.M. kan automatisch een aanvraag voor je indienen. Klik op de link en vul je naam, vestiging en personeelsnummer in. Deze gegevens sturen wij naar IKEA, zodat jij via je loon een deel van je contributie terug krijgt.

Ja, ik wil automatisch een deel van mijn contributie terug.

2. Doe je de aanvraag liever zelf? Vul het formulier in en lever deze in bij de afdeling P&C van jouw vestiging. Stuur ook met de factuur van ClubCollect mee.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Let op: als je niets doet, krijg je geen geld terug. Loop de teruggave niet mis en regel het vandaag nog! Heb je vragen? Stuur een e-mail naar info@wiminfo.nl

Oproep voor medewerkers van het Service Office: vul de enquête in!

Werk je op het service office? Dan heb je vorige week een enquête van ons ontvangen. We willen graag je mening horen over de oproepbaarheidsdiensten. Dit voorjaar gaven de vakbonden toestemming aan IKEA om medewerkers op vrijwillige basis hiervoor in te roosteren. De regeling gold van mei tot en met september. IKEA wil deze tijdelijke regeling omzetten in een vaste regeling.

Werk je op het service office, vul dan vóór 24 september de enquête in. We hebben je mening nodig! Heb je geen enquête ontvangen, kijk dan of deze in de map met ongewenste e-mails terecht is gekomen.

Omzetten flexuren naar verlof

Als je per 1 september een positief saldo flexuren hebt, zijn er twee mogelijkheden:
1. Je wilt de flexuren uitbetaald krijgen. Dan hoef je niets te doen. De uitbetaling gebeurt met je salaris van oktober.
2. Je zet je saldo om naar verlofuren: dat moet je regelen in Kronos. Je kunt kiezen om het gehele saldo of een deel daarvan om te zetten naar verlofuren. Er is een document waarin staat hoe je dat doet.
Regel het op tijd: tussen 11 en 29 september 2020 moet je aanvraag bij Kronos binnen zijn.