Partijen liggen ver uit elkaar op loon en pensioen

Investeren in medewerkers

Op 1 september zijn de W.I.M., FNV Handel en IKEA gestart met de cao-onderhandelingen. Op de eerste dag hebben alle partijen hun voorstellen met elkaar gedeeld. IKEA gaf ook inzicht in de financiële situatie. De boodschap van IKEA was duidelijk: IKEA heeft veel last van (de gevolgen van) de coronacrisis en de forse toename in het online winkelgedrag. Er moet flink geïnvesteerd worden om deze online groei op te vangen. Daarom is er volgens IKEA minder ruimte om te investeren in medewerkers.

De W.I.M. ziet dit anders. We snappen de situatie, maar vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de medewerkers. Samen zijn we verantwoordelijk om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld pensioen en beloning. Afspraken die recht doen aan de inzet van de medewerkers en tegelijkertijd passen bij de situatie van IKEA. We blijven ons inzetten voor goede afspraken over het pensioen en een eerlijke beloning voor medewerkers.

 

Aantrekkelijke werkgever

De arbeidsmarkt is krap. Ook IKEA heeft moeite om nieuwe medewerkers te vinden en te houden. De W.I.M. vraagt IKEA telkens opnieuw wat ze gaan doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit is ons uitgangspunt tijdens de cao-onderhandelingen. Bij aantrekkelijk werkgeverschap hoort waardering voor jullie flexibiliteit en de hoge werkdruk die jullie ervaren.

 

Loon en pensioen

De inflatie lag afgelopen september op 2,7%, de energieprijzen stijgen en de gemiddelde loonstijging ligt boven de 2%. IKEA doet een loonbod van 1,7%. Dit is niet eens genoeg om de inflatie op te vangen! In onze ogen is dit bod beneden de maat, doet het geen recht aan jullie inzet en laat het geen waardering zien.

Ook spreken we over een nieuwe overgangsregeling voor pensioen. De huidige overgangsregeling loopt tot 1 januari 2022. De overheid werkt aan een nieuw pensioenakkoord, maar dat is er nog niet. Daarom moeten partijen tot een nieuwe overgangsregeling komen. De W.I.M. neemt hierin verantwoordelijkheid en staat open voor een lager opbouwpercentage voor bepaalde tijd mits deze in loon gecompenseerd wordt. Helaas weigert IKEA om zelf ook een deel voor haar rekening te nemen. Zo betalen de medewerkers de aanpassing van de overgangsregeling vooralsnog volledig zelf. De W.I.M. is het daar principieel mee oneens; de lasten moeten gezamenlijk gedragen worden.

 

Nog geen toenadering in onderhandeling

Woensdag 6 oktober kwamen alle partijen weer samen, in de hoop aan het einde van de dag een akkoord te hebben. Helaas zijn we er niet uitgekomen. Op de onderwerpen pensioen en beloning liggen de meningen nog te ver uit elkaar. IKEA biedt een loonsverhoging van 1,7%. Met dit loonbod gaan jullie erop achteruit. Wij vinden dat dit loonbod geen recht doen aan de medewerker. Ons doel is altijd om de beste arbeidsomstandigheden af te sluiten in iedere situatie, voor het welzijn van alle medewerkers.

Oproep aan IKEA – wat voor werkgever wil IKEA zijn?

Op 26 oktober komen we opnieuw bij elkaar om over pensioen en beloning te spreken. Op dit moment biedt IKEA 1,7% loonsverhoging en zijn er nog geen afspraken gemaakt over de overgangsregeling. IKEA, er is echt meer nodig om medewerkers te belonen, waarderen en te behouden. De W.I.M. vraagt zich af wat voor werkgever IKEA wil zijn? Ziet IKEA de noodzaak om ook te investeren in de medewerker?

We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot goede afspraken te komen en dagen IKEA uit om hierin hun steentje bij te dragen. Er liggen voorlopige afspraken op kwantitatieve onderwerpen zoals verlof en planning & beschikbaarheid. De W.I.M. wil ook op de onderwerpen beloning en pensioen samen tot goede afspraken komen. Daarom doen we nu de oproep aan IKEA om te komen met een realistisch loonbod en goede afspraken op pensioen, zodat we op 26 oktober tot een akkoord kunnen komen dat recht doet aan alle medewerkers van IKEA.