Nieuw sociaal plan

Woensdag 2 februari kregen jullie een e-mail met de oproep om te stemmen voor het nieuwe sociaal plan van IKEA. Dit sociaal plan loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2024 en geldt voor alle reorganisaties in deze periode. Het nieuwe plan geldt voor alle winkels in Nederland van IKEA B.V.. IKEA Delft valt niet onder dit sociaal plan.

We willen graag dat iedereen de inhoud begrijpt en wat het voor jou betekent. We snappen dat je vragen hebt. Stel je vragen via whatsapp op 0631745753

Natuurlijk kun je ons ook bereiken op info@wiminfo.nl om je vragen of zorgen met ons te delen.

 

Protocolafspraken cao 2021-2022

In de huidige cao staan protocolafspraken. Met een aantal zijn we inmiddels gestart.

– De regiegroep kwam op 25 januari voor het eerst samen. De regiegroep heeft een overkoepelende functie en heeft onder andere de taak om alle werkgroepen te controleren. Tijdens het eerste overleg ging het over wat we van elkaar verwachten. En welke opdrachten we aan de werkgroepen geven en wanneer de werkgroepen hun advies klaar moeten hebben.

– De cao-partijen willen anders samenwerken, een nieuw partnerschap. Zo willen we sneller kunnen reageren op wat er op de werkvloer gebeurt. We gaan hier binnenkort mee aan de slag en er zijn al ideeën over hoe we dit aanpakken.

– Volgende week overlegt de werkgroep nachtwerk voor het eerst. Dick Wolbers en Erik Hauer zijn er namens de W.I.M. bij. Erik werkt al enige tijd in het zelfbedieningsmagazijn in Eindhoven en werkte daarvoor bij logistiek. Bij de werkgroep gebruikt hij zijn kennis en ervaring met werken in de randen van de nacht.

– De werkgroep WeSchedule loopt nog door uit de vorige cao. 11 januari kregen Patrick van Dongen en Gunter de Schepper een update over de verschillende pilots. We zijn benieuwd naar de aanbevelingen van de werkgroep. Deze volgen in mei 2022.

Volgens ons is WeSchedule een mooie stap om medewerkers meer zeggenschap te geven over eigen rooster en de balans tussen werk en privé.