Periodiek overleg en werkdruk

Afgelopen dinsdag was er periodiek overleg met IKEA. Waar ging het deze keer over:

Werkdruk

In de vorige nieuwsbrief stond een enquête over de werkdruk. Jullie hebben de enquête massaal ingevuld. De meerderheid zegt vaak werkdruk te ervaren. Dat komt omdat er te weinig collega’s zijn en te veel taken. Ook lopen de digitale processen niet altijd goed. Dit kost onnodig veel tijd en energie. En veel van jullie denken dat de teammanagers en het MT niet altijd weten wat er op de vloer speelt. Kortom, jullie voelen je niet gehoord.

De werkdruk is zo hoog dat je aan het einde van de werkdag geen energie meer hebt. Dat is wat ruim de helft bij de enquête invult. Dan ga je dus uitgeblust naar huis en is er geen balans tussen werk en privé. Dat vinden we een serieus signaal!

Gelukkig hebben velen van jullie nog steeds werkplezier. Maar dat geldt niet voor iedereen. De groep die met steeds minder plezier aan het werk is, groeit. Ook dit signaal nemen wij mee in ons gesprek met IKEA.

We hebben jullie input besproken met IKEA. Zij herkennen de signalen en horen deze geluiden ook. Tijdens een presentatie op 10 maart liet IKEA zien hoe ze de werkdruk wil verlagen. En welke acties er zijn om nieuwe medewerkers binnen te halen. De W.I.M. ziet dat IKEA van goede wil is. Maar het is belangrijk dat IKEA hierover communiceert met de medewerkers. Dit zorgt namelijk voor meer begrip.

Ziekteverzuim

IKEA heeft de cijfers over het ziekteverzuim en over de openstaande vacatures met ons gedeeld. In de periodieke overleggen komen deze onderwerpen steeds aan bod. Zo blijft de W.I.M. op de hoogte van de ontwikkelingen. En zien we of de acties die IKEA neemt voldoende werken. Is dit niet zo, dan kan de W.I.M. tijdig aan de bel trekken.

 

Hoge benzinekosten & inflatie

De W.I.M. heeft zorgen over de hoge brandstofprijzen en de stijgende kosten van onder andere energie en je dagelijkse boodschappen. IKEA kijkt of er mogelijkheden zijn in de cao om de medewerkers hierin te ondersteunen.

 

Muziek in de winkels

Sommige leden klagen bij de W.I.M. over de achtergrondmuziek in de winkels. Ook IKEA krijgt signalen dat niet iedereen blij is met de muziek. IKEA neemt de signalen mee en gaat hierover in gesprek met de afdeling Customer Experience.

 

Agressieve klanten en leverproblemen

IKEA kampt steeds vaker met producten die niet meer op voorraad zijn omdat ze (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden. Medewerkers krijgen hierdoor vaker te maken met ontevreden of zelfs agressieve klanten. Dit is erg vervelend. IKEA en de W.I.M. bespreken samen hoe medewerkers hierin ondersteund kunnen worden. Ook gaat IKEA kijken of ze de trainingen van vorig jaar hierover opnieuw actief moeten aanbieden aan medewerkers.

Heb je te maken gehad met agressie of agressieve klanten in je werk bij IKEA en heb je behoefte aan nazorg, meld dit dan bij je leidinggevende en/of de P&C afdeling van je vestiging. Blijf hier niet mee rondlopen.

 

W.I.M. week

Afgelopen week zijn onze bestuursleden weer de vestiging in gegaan. We waren te vinden in Haarlem, op het Service Office, in Heerlen en in Amersfoort. We spraken met onze leden, met potentiële leden, LMZ, market managers en P&C. We zijn blij dat we weer live in de vestigingen aanwezig kunnen zijn! Ook de komende weken staan volop in het teken van vestigingsbezoeken.

Heb je ons vorige week gemist, maar wil je wel iets met ons delen? Stuur een mail naar info@wiminfo.nl of een appje naar 06-31745753.

Werkgroep over beloningsbeleid

Volgende week start de werkgroep beloningsbeleid. In de protocolafspraak staat dat ‘cao partijen streven naar een duurzaam en marktconform beloningspakket waarmee we de juiste talenten kunnen aantrekken, motiveren en behouden. Partijen ervaren dat het huidige beloningsbeleid zoals dit binnen IKEA wordt gehanteerd niet altijd goed en effectief lijkt te functioneren’.

De W.I.M. zit ook in deze werkgroep. Om jullie goed te kunnen vertegenwoordigen zijn we benieuwd hoe jullie denken over het beloningsbeleid binnen IKEA. Vul de enquête in en geef ons je mening.