Jullie mening over het beloningsbeleid

In de vorige nieuwsbrief vroegen we wat jullie van het beloningsbeleid vinden.

Wat blijkt:

  • Velen van jullie (ruim 70%) zijn niet tevreden over het huidige beloningsbeleid. Nu krijgt elke medewerker dezelfde collectieve verhoging (A). Afhankelijk van je beoordeling (X= verbetering nodig, Y= goed, Z= zeer goed) krijg je ook een extra verhoging. Het verschil tussen X, Y en Z is klein. Dit betekent dat als je zeer goed presteert je maar een klein beetje extra ontvangt dan wanneer er verbetering nodig is.
  • Niet iedereen is blij dat we dit jaar alleen een collectieve loonsverhoging (A) hebben. Medewerkers missen hierdoor beloning voor hun harde werk, inzet en flexibiliteit tijdens corona.
  • Medewerkers die bovenschalig zijn, voelen zich als het ware gestraft voor hun loyaliteit. Ze krijgen geen beloning van IKEA en geen prikkel om verder te groeien. Dit leidt er toe dat ervaren medewerkers vertrekken.

 

Wat kan er volgens jullie beter in het beloningsbeleid?

  • Meer verschil in beloning tussen medewerkers die al lange tijd bij IKEA werken en nieuwe medewerkers.
  • Beloning naar dienstjaren.
  • Extra beloning voor het uitvoeren van extra taken.
  • Een eerlijker en objectiever beoordelingssysteem, waarbij je niet alleen beoordeeld wordt door je teammanager en store-doelen niet mee gewogen worden.
  • Meer verschil in beloning tussen medewerkers die goed scoren en medewerkers waarbij verbetering nodig is
  • Meer maatwerk en aandacht voor persoonlijke omstandigheden

 

Waar moeten we volgens jullie over praten in de werkgroep beloningsbeleid?

Drie thema’s worden het meest genoemd: de bovenschalige medewerkers, het verschil in beloning tussen ervaren medewerkers en nieuwe medewerkers, en het hele loongebouw van IKEA. Over deze onderwerpen zal de W.I.M het in de gesprekken over het beloningsbeleid vooral hebben.

 

Gebrek aan waardering

We krijgen veel signalen dat jullie je niet gewaardeerd voelen. Bijvoorbeeld wanneer je meer verantwoordelijkheid neemt of een extra taken uitvoert. Het beoordelingsgesprek is niet altijd objectief en een ‘uitstekend’ halen is bijna onmogelijk. Dat komt omdat er soms store-doelen in je beoordeling staan, terwijl persoonlijke doelen ontbreken. Ook geven jullie aan dat de teammanager niet altijd ziet wat je doet op de werkvloer. Terwijl de teammanager wel degene is die je beoordeelt.

Veel dank voor jullie respons en signalen. We nemen al jullie input mee in de werkgroep over beloningsbeleid. De W.I.M. blijft zich inzetten voor een eerlijk beloningsbeleid voor alle medewerkers van IKEA.

 

Bestuursvergadering

Afgelopen woensdag was er W.I.M. bestuursoverleg in Utrecht. We spraken uitgebreid over de situatie in de winkels. De hoge werkdruk, het hoge verloop van medewerkers en de stroeve verlofaanvragen. We zien dat het in sommige winkels niet goed loopt en nemen deze signalen serieus! Komende dinsdag hebben we weer periodiek overleg met IKEA en brengen we deze signalen opnieuw onder de aandacht.

Herinnering: maandelijkse uitbetaling vakantiegeld

Volgens de huidige cao kun je de vakantietoeslag maandelijks laten uitbetalen. In plaats van in één keer in mei, ontvang je dan iedere maand een deel van je vakantiegeld. Wil je de jaarlijkse betaling veranderen in een maandelijkse betaling? Regel het vóór 1 mei. Tot die datum kun je een aanvraag indienen.

Vul het formulier maandbetaling vakantiegeld in en lever deze in bij de afdeling People & Culture van je store. De eerste maandbetaling is in juni 2022, samen met je loon. Het formulier is te vinden op ico-worker.

 

Stijgende brandstofkosten

We krijgen veel signalen van leden dat ze geld moeten bijleggen om naar het werk te komen. De dagvergoeding voor de brandstofkosten die je van IKEA krijgt, weegt bij lange na niet meer op tegen de kosten. De W.I.M. heeft dit met IKEA besproken. IKEA kijkt wat er mogelijk is binnen de afspraken van de cao. Ook de W.I.M. zoekt uit wat we voor jullie kunnen betekenen.