Aanpassen kilometervergoeding

De W.I.M. krijgt veel vragen over de hoge brandstofkosten. Veel leden maken zich zorgen en moeten geld bijleggen om naar het werk te komen. De dagvergoeding van IKEA dekt de kosten niet. In de vorige nieuwsbrief zeiden we te kijken wat we hierin voor jullie kunnen doen.

We hebben besloten een dispensatieverzoek te doen. Dat betekent dat we aan IKEA vragen om de cao tussentijds ‘open te breken’ en te wijzigen. Dit gaat buiten de officiële cao-onderhandelingen om. Een ongebruikelijke stap. Maar de W.I.M. ziet de noodzaak om nu actie te ondernemen. En niet te wachten tot de cao onderhandelingen die deze zomer starten.

Wat houdt het dispensatieverzoek in? 

We willen dat IKEA alle medewerkers een kilometervergoeding geeft van 19 cent/km, met een maximum van 170,70. Ongeacht in welke schaal je zit. We wachten nu op de reactie van IKEA.

Klik hier om het volledige dispensatieverzoek te lezen.

 

Cao boekje

Halverwege november 2021 mochten jullie stemmen voor de nieuwe cao. Jullie zeiden massaal ‘ja’. Hierdoor werd de cao definitief.

Toen volgde het redactioneel overleg tussen de 3 partijen. Tijdens dit overleg verwerken we de cao-aanpassingen en maken we de cao-artikelen begrijpelijk en leesbaar. Er is toen discussie ontstaan over de uitvoering van artikel 5F van de cao. In dit artikel staan een aantal dingen: de loonsverhoging, wat er gebeurt met de minimum en maximumlijn salarisschaal en de systematiek. In de oude cao stond dat de minimum en maximumlijn van de salarisschaal niet mee stijgt met de loonsverhoging. De systematiek om dit te doen (eerst de lonen verhogen en daarna de schalen verhogen) staat dus niet meer in de cao.

Nu zegt IKEA dat ze de systematiek terug wil in de cao. De bonden zijn hier niet mee akkoord. In het onderhandelingsresultaat waar jullie ‘ja’ tegen hebben gezegd staat namelijk heel duidelijk:

  • Per 1 november 2021 vindt een structurele loonsverhoging plaats van A = 2,0 % met een minimum van 40 cent bruto per uur.
  • Het minimum en het maximum uurloon van de salarisschalen vanaf 21 jaar in artikel 5c. in de CAO worden eenmalig met ingang van 1 november verhoogd met 40 cent bruto.

In het onderhandelingsresultaat staat niets over de volgorde. Alleen dat de lonen en de schalen beide op 1 november worden verhoogd. Volgens de W.I.M. kan IKEA zich niet beroepen op een artikel dat niet meer in de cao staat. De lonen en de schalen moeten dus tegelijkertijd verhoogd worden. Medewerkers die bijna bovenschalig zijn worden dan niet benadeeld. Ze hebben recht op de structurele loonsverhoging. Als we de systematiek van IKEA hanteren krijgen deze medewerkers (een deel van) de loonsverhoging als een eenmalige beloning. Dat vindt de W.I.M. niet eerlijk.

 

Wat nu?

We hebben hier lang over gesproken met IKEA. Helaas zonder resultaat. Daarom willen we dat een rechter hierover een uitspraak doet. We zijn nu bezig deze rechtszaak voor te bereiden. Via de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte.