Cursusdagen W.I.M.

Op 25 en 26 april ging de W.I.M. op cursus. Als eerste kregen we een communicatiecursus om te kijken naar hoe we communiceren met onze leden en potentiële leden. Zoals welke woorden we kunnen gebruiken om onze boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Maar ook naar de invloed van onze houding en hoe je de juiste vragen stelt. Want communiceren gaat niet alleen over woorden, maar ook over je houding die je uitstraalt terwijl je praat. Het was een leerzame dag waarin we veel hebben geoefend. En dit willen we natuurlijk snel in de praktijk brengen.

 

Op de tweede cursusdag was er tijd voor teambuilding. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe bestuursleden gekomen en het was leuk om elkaar op een andere manier te leren kennen.

Daarna ging het over de komende cao-onderhandelingen. We keken terug op de vorige onderhandelingen: wat ging goed en wat kan dit jaar beter?

Vorig jaar waren de cao-gesprekken niet altijd even productief en werd de tijd soms niet goed besteed. Dit is een punt om komend jaar anders te doen. Het helpt dan als alle partijen zich goed voorbereiden voordat we echt gaan onderhandelen.

Ook gingen de cao-partijen vorig jaar, voordat de onderhandelingen begonnen, met elkaar in gesprek om op hoofdlijnen de thema’s en standpunten met elkaar te vergelijken. We moeten hierover nog in gesprek met IKEA. Willen we dit komend jaar ook zo doen of bereiden we ons op een andere manier voor?

We hebben natuurlijk ook gesproken over onze eigen voorbereiding, de tijdslijn, de cao-enquête en wie er aan de cao-tafel plaatsneemt.

En tot slot ging het over onze longlist voor de cao-onderhandelingen. Welke onderwerpen zijn nu belangrijk en waar moet het dit jaar bij de cao-onderhandelingen over gaan? Uiteraard willen we daarover ook jouw mening horen. Daarom sturen we voor de zomervakantie de eerste cao enquête uit. Met de input uit deze enquêtes kijken we wat onze thema’s en standpunt(en) voor de cao-onderhandelingen zijn. Wil je nu al iets met ons delen over de komende cao-onderhandelingen? Stuur ons dan een mailtje naar info@wiminfo.nl of een appje naar 0631745753

Welkom Liesbeth Cazemier

De afgelopen jaren hebben verschillende mensen bij IKEA de rol van co-worker relations manager vervuld. De co-worker relations manager is de contactpersoon binnen IKEA, waarmee de W.I.M. afspraken maakt. De wisselingen in deze functie volgden elkaar snel op. Dat maakte het lastig om samen met IKEA aan een langetermijnvisie te werken. Dat vond en vindt de W.I.M. zorgelijk.

 

Tijdens de cao-onderhandelingen vorig jaar begon Liesbeth Cazemier als acting co-worker relations manager. IKEA liet kort geleden weten dat Liesbeth vanaf half april officieel onze nieuwe contactpersoon is. De W.I.M. kijkt uit naar de samenwerking met Liesbeth. Het is fijn dat er nu meer continuïteit komt om samen, als cao-partijen, op verder te kunnen bouwen.