Cao werkgroepen

Bij de afspraken over de nieuwe cao horen werkgroepen voor specifieke thema’s. Veel van de werkgroepen zijn al gestart. Zoals de werkgroep over beloningsbeleid en de werkgroep ‘werken in de nacht’. We hopen dat er goede adviezen komen, die we kunnen gebruiken tijdens de cao-onderhandelingen.

De werkgroep WeSchedule komt nog uit de vorige cao. Hun resultaten en adviezen zullen snel volgen. We hopen dat we met deze adviezen de balans tussen werk en privé kunnen verbeteren. En dat jullie meer regie krijgen over jullie werkrooster.

Ook de werkgroep keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden is begonnen. Deze werkgroep kijkt naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe kunnen we aantrekkelijke en passende arbeidsvoorwaarden maken voor alle medewerkers? De vraag is hoe de arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij ieders eigen wensen. Met meer ruimte voor individuele invulling. Dit helpt ook in het aantrekken van nieuwe medewerkers er daarmee het verlichten van de druk op de huidige medewerkers.

Terugkoppeling periodiek overleg

Op dinsdag 10 mei was er periodiek overleg met IKEA. Tijdens dit overleg ging het over:

  • het ziekteverzuim bij IKEA. Het ziekteverzuim daalt langzaam. Helaas is in enkele stores het ziekteverzuim nog hoger dan gemiddeld. We blijven het goed in de gaten houden en hierover praten met IKEA.
  • openstaande vacatures. Het aantal openstaande vacatures daalt langzaam. Er komen meer mensen bij dan dat er collega’s vertrekken. We zijn hier natuurlijk blij mee. Maar toch is de bezetting nog niet zoals deze hoort te zijn. Daardoor blijft de werkdruk voor veel medewerkers (te) hoog. Ook hier blijven we over in gesprek met IKEA.
  • Ishare resultaten. IKEA heeft de Ishare resultaten met ons gedeeld. De uitslagen waren grotendeels positief. Alleen in Barendrecht en Breda loopt het minder lekker. Deze resultaten waren voor ons niet schokkend. De W.I.M. ontvangt al enige tijd signalen van leden in Breda en Barendrecht. In Breda gaan deze signalen vooral over ‘gezond roosteren’. De W.I.M. maakt zich zorgen en heeft dit ook nadrukkelijk uitgesproken richting IKEA!
  • het cao-boekje. De W.I.M. is nog steeds in discussie met IKEA over de uitvoering van artikel 5F van de cao. Er ligt inmiddels een dagvaarding bij IKEA om hiervoor naar de rechter te gaan. Omdat het belangrijk is dat alle medewerkers kunnen terugvallen op alle andere afspraken die gemaakt zijn in de nieuwe cao, wil IKEA toch een cao boekje uitgeven. De W.I.M. is blij met dit voorstel. We zijn op dit moment in gesprek met onze advocaat om te kijken hoe we dit kunnen regelen, zonder dat dit effect heeft op de dagvaarding en de discussie over artikel 5F. We hopen dat er snel een cao-boekje ligt, met alle nieuwe afspraken.

Geef jullie signalen door!

In het periodiek overleg met IKEA zagen we dat het ziekteverzuim en het aantal openstaande vacatures dalen. Dat is positief. Hoe is het voor jullie? Merken jullie ook dat het langzaam beter wordt? Hoe is de sfeer in de winkels, loop je ergens tegenaan of zijn er andere signalen die je aan ons door wilt geven? Stuur een e-mailtje naar info@wiminfo.nl of een appje naar 06-31745753.

De W.I.M. wil weten wat er speelt in de winkels en wat jullie ervaringen zijn. We proberen zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de vestiging, maar helaas is dit niet altijd voldoende om de signalen op te vangen. Hoe meer input we ontvangen vanuit de stores hoe krachtiger onze boodschap is!