Grote verandering IKEA: functies verdwijnen of veranderen

Woensdag 18 mei liet IKEA weten dat er veranderingen aankomen. De veranderingen gaan over werkzaamheden van Facility Management, Food, Customer Relations en CSC. IKEA gebruikt de term transformatie: FST (Facility Service Transformation) en CST (Customer Support Transformation). Sommige functies zullen hierdoor verdwijnen of veranderen. Als je functie verdwijnt, word je boventallig verklaard. Samen met IKEA zoek je dan een (nieuwe) passende functie voor jou, binnen het bedrijf. Lukt dit niet, dan heb je recht op een aantal vergoedingen. Over deze vergoedingen staan afspraken in het sociaal plan. De transformaties zijn alleen voor de vestigingen van IKEA Nederland. IKEA Delft valt hier niet onder. 

 

Wat betekent Facility Service Transformation, FST?

Bij FST gaat het om de externe partners waarmee IKEA samenwerkt. Nu zijn er zo’n 500 externe partners, IKEA wil dit terugbrengen naar 1-5. Zo kan IKEA kosten besparen en sommige werkzaamheden handiger aanpakken, met kortere lijnen. Ook wil IKEA sommige taken niet meer door de IKEA-medewerkers laten doen, maar juist door een externe partij. Wat betekent dit?

 Bij Facility Management worden alle facility medewerkers boventallig. Alleen de functies Facility Manager en Facility Specialist blijven bestaan, maar met een andere invulling. Hun taken en werk worden voor een deel anders dan ze nu zijn.

 Bij Food verdwijnen de volgende taken: 

  • schoonmaak van de keuken
  • werkzaamheden in de spoelkeuken 

Niemand wordt boventallig verklaard.

 Bij Customer Relations wordt het bijvullen van de shopping tools uitbesteed aan een externe partij. Dit gaat over het bijvullen van de gele tassen, de potloden, linialen en papiertjes, en de winkelwagens en platte karren.

Niemand wordt boventallig verklaard.

 

Wat betekent Customer Support Transformation, CST?

De transformatie van het Customer Support Centre (CSC) in Groningen. Het CSC moet een modern, klantgericht centrum worden waar de klant met al zijn vragen terecht kan. Sommige processen worden voortaan door Global centraal opgepakt. Daarom worden een aantal IKEA-medewerkers boventallig verklaard. Het gaat om medewerkers van de afdeling Finance & Accounting en Superusers.

 

We begrijpen dat jullie vragen hebben. Of dat je je zorgen maakt over wat de transformatie voor jou betekent. Neem dan gerust contact met ons op. Door een e-mailtje naar info@wiminfo.nl of een appje naar 06-31745753

Wil je liever met één van onze bestuursleden in gesprek. Spreek ons dan aan in de vestiging. 

Bemiddeling door de W.I.M.

Misschien verandert jouw werk door de transformatie. Of verdwijnt jouw functie en wordt je boventallig en kun je je baan verliezen. Dat is niet niks. Je kunt er onzeker of boos om worden. Misschien vraag je je af wat je rechten en plichten zijn. 

Als door de transformatie jouw werk of functie verandert, heeft IKEA hierover een gesprek met je. Je staat tijdens dat gesprek niet alleen. De W.I.M. heeft opgeleide bemiddelaars die je kunnen ondersteunen. Voor, tijdens en na deze gesprekken. Ook werken we samen met een advocatenkantoor. Zij helpen ons, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vaststellingsovereenkomst (VSO). Een VSO is een overeenkomst om het arbeidscontract te beëindigen. 

 

Ben je lid van de W.I.M.? Dan kun je kosteloos gebruik maken van onze bemiddelaars en staan we altijd klaar om je te ondersteunen in dit proces. Je hebt ook recht op juridische bijstand.

 Ben je geen lid van de W.I.M., maar wil je wel zo nodig steun krijgen van een bemiddelaar? Dat kan. Als je nu lid wordt van de W.I.M. staan onze bemiddelaars direct voor je klaar. Je hebt dan nog geen recht op juridische bijstand.

Dispensatieverzoek reiskosten

Veel medewerkers moeten geld bijleggen om naar het werk te komen. De brandstofkosten blijven stijgen. En de dagvergoeding van IKEA dekt de reiskosten niet meer. Daarom riepen we IKEA op om de reiskostenvergoeding te verhogen. Op 13 april stuurden we IKEA een dispensatieverzoek. We vroegen zo om de cao tussentijds ‘open te breken’ en te wijzigen. 

 

Op woensdag 25 mei hebben we antwoord van IKEA gehad. IKEA gaat niet in op ons verzoek om de reiskostenvergoeding te verhogen. Wel staan ze ervoor open om hier, tijdens de cao onderhandelingen, nogmaals over te praten. De W.I.M. is erg teleurgesteld in de reactie van IKEA! Het verhogen van de reiskostenvergoeding was een mooie manier om waardering naar jullie uit te spreken. IKEA laat deze kans liggen. De W.I.M. gaat zich nu beraden hoe ze dit verder kunnen oppakken.