Wat kwam er uit de eerste cao-enquête?

In juni kregen jullie de eerste cao-enquête. De enquête ging over welke onderwerpen jullie bij de cao-onderhandelingen belangrijk vinden. Jullie hebben de enquête massaal ingevuld! 

De belangrijkste uitkomsten op een rij: 

 • Veel van jullie zijn ontevreden over het beloningsbeleid. Zoals
  • het basisloon is te laag
  • het loon groeit niet genoeg mee met de inflatie
  • nieuwe medewerkers verdienen bijna hetzelfde als degenen die al jaren in dienst zijn
  • er is geen waardering voor jullie ervaring en kennis 
  • er staat geen beloning tegenover harder werken
  • een uitstekende beoordeling leidt nauwelijks tot een hoger loon

Wel vinden jullie de secundaire arbeidsvoorwaarden van IKEA fijn. Helaas is dat te vaak een aanvulling op het basisloon, om op die manier tot een leefbaar loon te komen.

 • Werk en privé zijn niet in balans. IKEA vraagt te veel van jullie flexibiliteit. Vorig jaar hebben we wel vooruitgang geboekt, maar het kan nog veel beter. Het is een eenzijdig verhaal: IKEA vraagt van de medewerkers veel flexibiliteit, maar IKEA is zelf vaak niet flexibel. Bijvoorbeeld als je last-minute een verlofaanvraag wilt doen. Dat is vaak niet mogelijk.
 • Er zijn veel klachten over het roosteren. Zoals:
  • aanpassen van de roosters na uitgifte
  • roosters zitten vol fouten
  • roosters worden te laat opgeleverd
  • er is onvoldoende bezetting waardoor de werkdruk stijgt

De hoge werkdruk leidt tot fouten en sommige mensen kunnen het werk moeilijk loslaten als ze vrij zijn.

 • Andere belangrijke onderwerpen zijn: een reiskostenvergoeding die de werkelijk gemaakte kosten dekt, en het behoud van toeslagen. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden vinden jullie vooral het ouderenbeleid en een fietsplan belangrijk. Ook zijn jullie benieuwd naar de uitkomsten van de verschillende werkgroepen.

Uitnodiging tweede cao-enquête

We zijn erg blij met al jullie input! Maar we willen nog meer weten, zodat we goed voorbereid kunnen starten met de cao-onderhandelingen. De komende enquêtes gaan steeds over een bepaald thema.

In de tweede enquête gaat het over beloning & waardering en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het invullen van de enquête kost 4 minuten en kan tot 22 juli. De link naar de tweede cao-enquête vind je in digitale versie van deze nieuwsbrief in je mailbox.

 

Regeling reiskostenvergoeding

Halverwege april diende de W.I.M. een dispensatieverzoek in bij IKEA. Bij een dispensatieverzoek vragen we IKEA om tussentijds de cao open te breken en te wijzigen. De W.I.M. kreeg veel signalen binnen over de reiskosten. Daarom wilden we dat IKEA alle medewerkers een kilometervergoeding van 19 cent per km geeft. Het maakt niet uit in welke schaal je zit.

In onze nieuwsbrief van week 21 schreven we dat IKEA niet ingaat op ons verzoek om de reiskosten aan te passen. We zouden nadenken hoe we dit verder kunnen oppakken. 

 

Goed nieuws! 

Inmiddels hebben IKEA en de W.I.M. een tijdelijke regeling afgesproken over de reiskostenvergoeding. Iedereen die gebruik maakt van artikel 29b of 29c krijgt 19 cent per kilometer. Dit geldt voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 2022 en je krijgt maximaal 225 euro. Je krijgt de vergoeding uitbetaald tussen augustus en november. 

Dit betekent dat cao-artikel 29b tijdelijk komt te vervallen. Voor alle medewerkers geldt artikel 29c (de overige voorwaarden uit artikel 29c blijven hetzelfde).

 

De W.I.M. is blij dat we dit voor onze leden hebben kunnen regelen! Zonder jullie steun was het niet gelukt.

Tijdens de komende cao-onderhandelingen zal de W.I.M. zich hard maken om deze tijdelijke regeling om te zetten in een vaste, permanente regeling.

Aanpassing openingstijden

IKEA gaat per 1 september de openingstijden van de winkels aanpassen. Op doordeweekse avonden gaan de winkels een uur eerder dicht en op zaterdag gaan de winkels uiterlijk om 19.00 dicht. Onder andere omdat het koopgedrag van klanten aan het veranderen is. Hierdoor kan het zijn dat je toeslagen gaat missen. We begrijpen dat dit bij jullie vragen en zorgen oproept. 

We hebben de OR opgeroepen om afspraken te maken met IKEA over de gevolgen van het aanpassen van de openingstijden.

 

Zomergroet

De W.I.M. jubileumtour zit erop en de zomer is in het land. Komende maandag start de zomervakantie voor regio Midden-Nederland. Dit betekent dat onze W.I.M. werkzaamheden op een lager pitje komen te staan. Onze bestuursleden staan vol in de bezetting bij IKEA of genieten zelf van hun vakantie. Uiteraard gaan onze voorbereidingen voor de cao onderhandelingen gewoon door en sturen we jullie in de zomerperiode ook nog een cao-enquête. En jullie kunnen ons altijd, ook tijdens de zomerperiode, bereiken voor bemiddelingsvragen en -zaken of andere vragen of zorgen. 

Stuur een berichtje naar info@wiminfo.nl. Het kan zijn dat ons antwoord iets langer op zich laat wachten dan je van ons gewend bent. 

 

We wensen al onze leden een hele fijne zomervakantie toe! En heb je je jubileum cadeau nog niet ontvangen? Loop dan langs de receptie van jouw vestiging en haal je cadeau daar op.