Bestuur weer aan het werk

De zomervakantie is voor de meesten voorbij. We hebben heerlijke, zonnige weken gehad. Ook het bestuur genoot van een aantal weken vakantie. 

Maar we hebben in de vakantie niet stil gezeten. De voorbereidingen voor de cao-onderhandelingen gingen gewoon door. Zo stuurden we jullie een aantal enquêtes en vroegen welke onderwerpen jullie bij de cao-onderhandelingen belangrijk vinden. En afgelopen dinsdag en woensdag kwamen alle partijen bij elkaar om te praten over partnerschap en wat dit betekent voor de onderhandelingen. 

28 september is de officiële start van de onderhandelingen. Op 9 september besluit het W.I.M.-bestuur wat ons mandaat is: de ruimte die de W.I.M. heeft om namens jullie te onderhandelen voor een nieuwe cao.

Wat kwam er uit de cao-enquête?

In de afgelopen weken stuurden we jullie een aantal cao enquêtes. We zijn blij dat velen van jullie deze enquêtes hebben ingevuld. Met jullie input staan we sterk in onze gesprekken met IKEA. 

 

Waar ging het over in de enquêtes?

Beloning & waardering

Uit de enquête blijkt dat de meesten van jullie nog wel werkplezier hebben. Dankzij prettige collega’s, en een positieve werksfeer. Maar er zijn ook zaken die niet zorgen voor werkplezier. Zoals de hoge werkdruk, weinig waardering en ondermaatse beloning en het ouderenbeleid. 

Vooral de ondermaatse beloning is voor velen een doorn in het oog. Sterker nog, het is 1 van de voornaamste redenen om een andere baan te willen zoeken. Ook het rooster, slecht leiderschap en gebrek aan waardering zijn redenen om op zoek te gaan naar een andere baan. 

Een beter loon en beloningsbeleid is een onderwerp dat bij veel collega’s speelt! Onvoldoende loon, hoge inflatie en hoge brandstofkosten zorgen ervoor dat sommige medewerkers de vaste lasten nauwelijks meer kunnen betalen. Te veel collega’s hebben geen geld meer over om leuke dingen te doen. 

In onze gesprekken met IKEA aan de onderhandeltafel blijven we dit benadrukken. We maken ons hard voor een beter en passend loon.

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Via de enquête hebben jullie aangegeven welke secundaire arbeidsvoorwaarden jullie belangrijk vinden:

  • beter ouderenbeleid
  • goede inzet van verlofsparen
  • introductie fietsplan
  • persoonlijk keuzebudget

Het draait voor een groot deel om meer maatwerk. Zodat de secundaire arbeidsvoorwaarden beter aansluiten bij ieders persoonlijke wensen. De werkgroep keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden zal hier ook aanbevelingen over doen. 

 

Flexibiliteit & tijd

We hebben ook gekeken naar de balans tussen werk en privé. Deze is nog altijd niet goed. Veel medewerkers hebben stress op het werk. Dat komt onder andere door een te hoge werkdruk, onderbezetting en een hoog ziekteverzuim. En sommige van jullie vinden het vervelend dat jullie (te vaak) gestoord worden in privé-tijd. 

Daarnaast zijn er geen goede regels over het aanvragen van verlof. Dit hebben we vorig jaar besproken met IKEA, maar zonder het gewenste resultaat. Samen met IKEA wil de W.I.M. deze onderhandelingen zoeken naar een betere balans. 

 

Opleiding & ontwikkeling 

Nieuwe medewerkers krijgen onvoldoende opleiding. Het buddy-systeem wordt niet altijd gebruikt. Daardoor leren nieuwe medewerkers niet genoeg en doen ze weinig ervaring op. Ze worden te snel in het diepe gegooid en de kans op fouten is dan groot. 

Ook medewerkers die al langere tijd bij IKEA werken, hebben behoefte aan extra opleiding. Misschien omdat je ander werk wilt, binnen of buiten IKEA. Of om verdieping te geven aan je functie. Helaas voelt niet iedereen zich gesteund in de wens een extra opleiding te volgen. Medewerkers die deze steun wel krijgen, zijn juist erg positief en werken met meer plezier. Redenen genoeg om hier met IKEA over te praten.

 

Adviezen werkgroepen

Op 23 augustus hebben de werkgroepen hun werk gepresenteerd aan alle sociale partners en de OR. Van sommige werkgroepen kregen we mooie adviezen. Daar praten we tijdens de cao-onderhandelingen over door. Een aantal andere werkgroepen, zoals nachtwerk en keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden hebben nog geen definitief advies. De werkgroep WeSchedule deelde de adviezen al eerder aan de regiegroep. De resultaten zien er veelbelovend uit!

Van flexuren naar verlof – regel het deze maand

Als je per 1 september een positief saldo flexuren hebt, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Je wilt de flexuren uitbetaald krijgen. Dan hoef je niets te doen. De uitbetaling gebeurt met je salaris van oktober.
  2. Je zet je saldo om naar verlofuren: dat moet je regelen in Kronos. Je kunt kiezen om het gehele saldo of een deel daarvan om te zetten naar verlofuren. In dit document staat hoe je dat doet.

Regel het op tijd: tussen 11 en 29 september 2022 moet je aanvraag bij Kronos binnen zijn.