Eerste cao onderhandeldag

Vandaag, 30 september, loopt de huidige cao af. Daarom zijn we weer begonnen met de nieuwe cao-onderhandelingen. Woensdag 28 september kwamen de sociale partners voor het eerst bij elkaar.

Voor een goede samenwerking tussen IKEA en de W.I.M. is vertrouwen nodig. Niet alleen tijdens de onderhandelingen, maar het hele jaar door. Want iedere dag komen we op voor jullie belangen en maken we daar afspraken over. Maar vertrouwen en een goede samenwerking komen niet vanzelf. Daarom spraken we de eerste onderhandeldag eerst over wat samenwerking en partnerschap betekent voor iedereen. En hebben we afspraken gemaakt over de manier van samenwerken. Daarmee kan het cao-proces zo prettig mogelijk verlopen.

In de middag begonnen de ‘echte’ onderhandelingen. Alle partijen vertelden wat hun inzet is en wat ze willen bereiken met de onderhandelingen. De inzet van de W.I.M. is gebaseerd op de input die we van jullie ontvangen hebben.

Klik hier om de volledige inzetbrief van de W.I.M. te lezen.

Wat zijn belangrijke cao-thema’s?
De sociale partners hebben afgesproken eerst te praten over thema’s en onderwerpen die we belangrijk vinden. Tijdens de onderhandelmiddag bleek dat veel thema’s en onderwerpen die voor jullie belangrijk zijn, ook voor IKEA en het FNV belangrijk zijn. In de komende periode praten we hierover met elkaar. 
Ook hebben we gesproken over de verhoging van het WML (wettelijk minimum loon) en wat dit betekent voor ons loongebouw. Dit heeft direct invloed op de onderhandelingen. Daarom zullen we ons in de komende periode ook over dit onderwerp buigen.  

Op 4 en 5 oktober komen partijen weer samen om verder te onderhandelen. We hopen op goede en positieve gesprekken met IKEA over de onderwerpen die jullie belangrijk vinden!

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op woensdag 23 november 2022 van 19.30 – 21.30 is de Algemene Ledenvergadering van de W.I.M. Het is een online vergadering. Tijdens deze vergadering kijken we terug op vorig jaar en vertellen we over de ontwikkelingen in het komende jaar. Ook kijken we naar de situatie bij IKEA. Wat speelt en leeft er onder de medewerkers bij IKEA, wat vinden jullie van de cao en wat kan er beter? Heb je zelf een onderwerp dat je graag met ons wilt bespreken? Laat het ons dan weten via jamie@wiminfo.nl

Wil je bij de vergadering zijn, meld je dan voor 9 november aan via jamie@wiminfo.nl. Dan krijg je een link voor de online meeting.

Herinnering contributiebetaling W.I.M.

Het boekjaar van de W.I.M. is voorbij. Daarom is het tijd om de vakbondscontributie voor komend jaar te betalen. Eind volgende week sturen we je via ClubCollect een betaalverzoek. Je kunt betalen via automatische incasso of online via iDeal. 

Je kunt de contributie ook gespreid betalen. Je betaald dan per kwartaal in plaats van het hele bedrag in één keer. Het is op dit moment niet mogelijk om maandelijks het contributiegeld te betalen. Dit komt door de hoge transactiekosten die erbij komen. Wil je graag per kwartaal betalen? Volg dan de aanwijzingen op het betaalverzoek. Kom je financieel in de problemen door de contributiebetaling van de W.I.M.? Neem dan contact op met onze penningmeester Patrick van Dongen op patrick@wiminfo.nl

Heb je geen betaalverzoek ontvangen? Kijk of het in de map met ongewenste e-mails terecht is gekomen.

 

Teruggave contributie door IKEA

Een deel van je contributie kun je terugkrijgen via IKEA. Dat gaat door de contributiekosten te verrekenen met je bruto loon. Dit geldt voor alle betalende W.I.M. leden. Of je nu vanaf januari lid bent of pas later dit jaar lid bent geworden. 

Je moet dit zelf regelen. Dat kan op twee manieren:

  1. De W.I.M. kan automatisch een aanvraag voor je indienen. Klik op de link in de digitale versie van deze nieuwsbrief en vul je naam, vestiging en personeelsnummer in. Deze gegevens sturen wij naar IKEA, zodat jij via je loon een deel van je contributie terug krijgt.
  2. Doe je de aanvraag liever zelf? Download het formulier ‘teruggave deel vakbondscontributie 2020-2021’, vul deze in en lever deze in bij de afdeling P&C van jouw vestiging. Stuur ook de factuur van ClubCollect mee.

Let op: als je niets doet, krijg je geen geld terug. Loop de teruggave niet mis. Vul de aanvraag voor de teruggave vakbondscontributie in voor 23 november 2022. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar info@wiminfo.nl