Vervolg cao-onderhandelingen in goede sfeer

Op 4 en 5 oktober kwamen de sociale partners weer samen om te praten over de nieuwe cao. Eerst hebben we gepraat over wat voor ons belangrijk is. Bij de W.I.M. staat een goede loonsverhoging bovenaan het lijstje. Uit de cao-enquêtes blijkt duidelijk wat jullie nodig hebben: ‘direct meer geld in de portemonnee’. Bij de onderhandelingen ging het daarom uitgebreid over het loon, het beloningsbeleid en waardering.

IKEA herkent de signalen en vindt dit ook belangrijk. Er waren goede gesprekken over beloning en waardering, maar we zijn er nog niet! Naast een goede loonsverhoging zijn er nog andere onderwerpen die voor jullie belangrijk zijn. Daar willen we graag met IKEA over in gesprek.

Woensdag 12 oktober is de volgende onderhandeldag. De W.I.M. vindt dat de onderhandelingen in een fijne sfeer verlopen, open en helder. We hopen dat de sfeer zo goed blijft en dat we samen een mooi akkoord kunnen afsluiten. Voor onze leden en alle medewerkers van IKEA.