Vervolg cao-onderhandelingen

Woensdag 12 oktober kwamen sociale partners voor de 4e keer samen om te praten over de nieuwe cao. De afgelopen paar weken spraken we over een aantal belangrijke onderwerpen. Zoals:
– beloning, waardering en het beloningsbeleid
– duurzame inzetbaarheid
– nachtwerk
– werk-privé balans
 roosters
– toeslagen en vergoedingen 
We hebben samen gekeken welke problemen er zijn. De W.I.M. weet goed wat er speelt in de winkels en waar de problemen liggen. Dat komt omdat jullie veel reacties hebben gegeven op de cao-enquêtes. Dit vinden we erg belangrijk! 

Loon is nu het belangrijkste onderwerp. Daarover praten we als eerste bij de cao-onderhandelingen. Hoe blijft jullie loon leefbaar, zodat je voldoende verdient om van te leven en leuke dingen kunt doen? De huidige situatie vraagt om bijzondere afspraken. De kosten van de brandstof en de energie stijgen en door de inflatie kun je steeds minder doen met dezelfde hoeveelheid geld. Meer loon is daarom de basis voor onze gesprekken. 

Uiteraard is de situatie voor IKEA ook bijzonder. Onder andere door corona, leverproblemen en gebrek aan personeel. Wat kunnen we doen om IKEA een aantrekkelijke werkgever te laten blijven. 
Een goede werkgever waardeert en beloont zijn werknemers voor hun inzet en flexibiliteit. En zorgt voor balans tussen werk en privé en een goed systeem van roosteren. Ook hierover zijn we met elkaar in gesprek. 

Gedeelde problemen en belangen
Bij de cao-onderhandelingen gaat het er dit jaar anders aan toe dan in het verleden. In het verleden ging het vooral om onze eigen standpunten. Nu gaan we meer uit van gedeelde problemen en belangen. Zo willen we sneller tot betere oplossingen komen. We noemen dat: werken in partnerschap. 
Veel van de signalen die we van jullie horen, zijn signalen die IKEA herkent en erkent als een probleem. Bijvoorbeeld het tekort aan personeel. Medewerkers hebben hier last van, maar IKEA heeft hier ook last van. Door het als een gezamenlijk probleem te behandelen zijn alle partijen bereid om te zoeken naar een passende oplossing. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de situatie te verbeteren. We bekijken welke belangen er spelen en welke oplossing het best past. 

Op 1 en 2 november gaan de cao-onderhandelingen verder. We hopen het binnenkort op alle onderwerpen eens te worden. Als er een totaalpakket is, leggen we dat aan jullie voor. Dat is het principe-akkoord. Elk WIM-lid heeft dan de kans om zijn stem te laten horen en voor of tegen het akkoord te stemmen. 

 

Signalen delen

Jullie hebben massaal laten weten wat jullie op tafel willen leggen bij deze cao-onderhandelingen. Daar zijn we erg blij mee. Maar misschien heb je meer of nieuwe ideeën, zorgen of signalen. Deel ze met ons: info@wiminfo.nl of een appje naar 06- 31745753.

 

Uitbetaling 13e maand

Je kunt de 13e maand maandelijks laten uitkeren. In plaats van jaarlijks (1 keer in december), ontvang je dan iedere maand een deel van je 13e maand. Klik hier om het formulier te downloaden. Vul deze in en lever deze in bij de afdeling P&C van je store.
Wil je de maandelijkse betaling weer stopzetten? Klik hier om het formulier te downloaden en lever dit in bij de P&C afdeling van je vestiging.