W.I.M. bereikt historisch onderhandelingsresultaat voor haar leden – minimaal 13% loonsverhoging

Op dinsdag 2 en woensdag 3 november kwamen sociale partners de laatste keer samen voor de onderhandelingen. Tijdens deze dagen zijn we tot een historisch onderhandelingsresultaat gekomen. 

De boodschap dit jaar was erg duidelijk. Jullie willen nu ‘meer geld in de portemonnee.’ De WIM is blij met de forse investering die IKEA gaat doen in het basisloon. Naast deze mooie stap hebben we nog andere afspraken gemaakt waar we trots op zijn!Partnerschap – vernieuwd proces cao onderhandelingen

In een eerdere nieuwsbrief vertelden we over de nieuwe manier van samenwerken met IKEA. We zijn de afgelopen weken met elkaar in gesprek gegaan over gedeelde problemen en belangen. Dit heeft een positief effect gehad op de kwaliteit van de gesprekken en de uitkomst. We hebben open met elkaar gesproken over de onderwerpen die voor jullie belangrijk zijn. We hebben alle kaarten op tafel gelegd. Het resultaat is een compleet pakket aan afspraken die recht doen aan jullie wensen en behoeften. Waar tegelijkertijd ook waardering uitspreekt voor jullie inzet, flexibiliteit en trouw.  En aan de wens van IKEA om te investeren in de toekomst en de medewerkers.

 

Belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat

Loon en beloningsbeleid

De belangrijkste afspraak in het onderhandelingsresultaat is de investering in jouw loon. Door de inflatie, hoge energieprijzen en hoge brandstofkosten is dit hard nodig.

Daarom wordt in het komende cao-jaar het loon in twee stappen verhoogd met in totaal minimaal 13%. De lonen in de lagere schalen stijgen percentueel gezien het meest.

  1. Op 1 november 2022 ontvangen alle medewerkers een structurele loonsverhoging van minimaal 9% tot 11,7% in de lagere schalen.
  2. Op 1 juli 2023 ontvangen alle medewerkers een structurele loonsverhoging van minimaal 4% tot 5% in de lagere schalen. 
  3. Naast deze structurele loonsverhoging ontvangen medewerkers met een ‘uitstekende’ beoordeling een structurele loonsverhoging van 0,5%
  4. Voor medewerkers die bovenschalig zijn hebben we ook nieuwe afspraken gemaakt, om ervoor te zorgen dat ook zij kunnen profiteren van een structurele loonsverhoging. 
  5. Op 1 maart 2023 schaffen we de jeugdlonen af. 

 

Op 1 juni stappen we over naar een nieuw beloningsbeleid. Dit nieuwe beleid doet recht aan jullie oproep om medewerkers te belonen op basis van ervaring en dienstjaren. Het beleid is eenvoudiger en transparanter en geeft medewerkers de mogelijkheid om van het minimum naar het maximum van de schaal te groeien. 

Bij dit nieuwe beloningsbeleid wordt ook gekeken of huidige medewerkers op de juiste plek in de schaal zitten. Dat wil zeggen, klopt de hoogte van je salaris met het aantal jaren dat je bij IKEA werkt en de ervaring die je meebrengt? Als dit niet het geval is, dan wordt je salaris verhoogd naar een passend salarisniveau. 

 

Deze enorme investering in het basisloon en de aanpassingen in het beloningsbeleid zorgen er samen voor dat medewerkers bij IKEA er in het komende cao-jaar minimaal 13% tot zelfs 25% op vooruit gaan. Gemiddeld betekent dit een loonstijging van 18,5%.

 

Toeslagen

IKEA investeert fors in het basisloon. In ruil daarvoor bouwen we de toeslagen gedeeltelijk af. We vinden het belangrijk dat elke medewerker van IKEA een stabiel loon heeft. Ook tijdens ziekte. Toeslagen worden niet uitbetaald tijdens ziekte. Ook gelden toeslagen niet mee voor de opbouw van je pensioen, vakantiegeld en 13e maand. 

Medewerkers die nu in toeslagen werken worden gecompenseerd voor deze afbouw. De duur van de compensatie is afhankelijk van het aantal jaren/maanden dat je toeslagen hebt ontvangen, met een maximum van 4 jaar. De eerste 3,5 jaar ontvangen medewerkers een compensatie van 100%. Het laatste half jaar ontvangen medewerkers een compensatie van 50%

 

Nachtwerk

Om de logistieke processen bij IKEA op een efficiënte manier uit te kunnen uitvoeren, starten we met vijfploegendienst. Deelname aan de vijfploegendienst is op vrijwillige basis. Medewerkers die in de ploegendienst werken ontvangen hiervoor een ploegentoeslag. Dit is een structurele toeslag over alle gewerkte uren.  

Met elkaar hebben we afgesproken onder welke voorwaarden we werken in de nacht mogelijk willen maken. We vinden het belangrijk dat werken in de nacht zo veilig en gezond mogelijk gebeurd. 

 

Overige afspraken

Naast alle bovenstaande punten hebben we ook afspraken gemaakt over: 

  • verlofaanvragen van 1 dag. Deze kunnen tot 5 weken van tevoren worden aangevraagd. 
  • RVU-regeling. 
  • Reiskostenvergoeding. Elke medewerker bij IKEA ontvangt een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer voor woon-werk verkeer, met een plafond van €200,-. Hiermee vervalt de daglimiet. 
  • Keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van een leasefiets regeling, kunnen verlof bijkopen en kunnen een fitness abonnement deels vergoed krijgen via IKEA. 

 

Hoe nu verder?

Volgende week delen we alle details van het onderhandelingsresultaat en de gemaakte afspraken met jullie. Daarna mogen jullie je stem uitbrengen. Als een meerderheid van de leden vóór het onderhandelingsresultaat stemt wordt het resultaat definitief onze nieuwe cao. 

Houd volgende week je mailbox goed in de gaten en breng je stem uit!