Rondleiding IKEA Delft

Dinsdag 24 januari was het dagelijks bestuur in Delft voor een rondleiding door het magazijn. Ook hebben we een bezoekje gebracht aan ‘the cloud’. Dit is een extra stuk magazijn in Delft.
‘The cloud’ heeft 3000 pallet plekken. Er zijn geen medewerkers nodig om de pallets in te draaien of om pakketten uit het magazijn te halen. Dit gebeurd volledig automatisch. Ook zorgt het systeem zelf dat de meest verkochte producten elke ochtend vooraan liggen en minder verkochte producten verder naar achter.

Een mooi stukje technologie om onze klanten beter en makkelijker te voorzien van producten. Maar dit vraagt ook iets van de medewerkers in Delft, een andere manier van werken. Niet alleen van logistieke medewerkers, maar ook van de technische dienst. Op dit moment is de TD dag en nacht bezig om foutmeldingen in het systeem op te lossen. Naast deze extra belasting is het ook nog zoeken naar de meest veilige manier van werken.

De W.I.M. heeft tijdens de rondleiding gezien dat er hard gewerkt wordt aan oplossingen en de beste manier van werken. We hebben IKEA geadviseerd om de OR Delft goed te betrekken bij de beslissingen die er genomen moeten worden. De komende periode houden we de ontwikkelingen in Delft goed in de gaten.Periodiek overleg

Na de rondleiding stond er een periodiek overleg gepland. In dit overleg heeft IKEA ons meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van ziekteverzuim, preventiemaatregelen vanuit Health & Wellbeing en recruitment.
De W.I.M. heeft tijdens dit overleg een aantal van jullie zorgen bij IKEA neergelegd. Zo waren er wat onduidelijkheden rondom de RVU-regeling en de vernieuwde reiskostenregeling. Ook hebben we vanuit een aantal vestigingen specifieke klachten ontvangen die we met IKEA hebben gedeeld.

Het volgende overleg staat gepland over twee weken. We hopen dan antwoord te krijgen op deze openstaande vragen.

 

Vestigingsbezoek IKEA Hengelo

Op woensdag 1 februari was het volledige W.I.M. bestuur in Hengelo. We hebben gesproken met leden en niet-leden. Onderwerpen van gesprek waren  werkdruk, nieuwe cao afspraken en roostering. We zien dat jullie behoefte hebben aan meer grip op je rooster. Met de pilot WeSchedule hebben we hier een start mee gemaakt. Deze manier van roosteren willen we graag in alle winkels toepassen. Helaas kan dat op dit moment nog niet. Ons huidige planningsprogramma kan deze manier van roosteren (nog) niet. Gelukkig zien we dat veel winkels intern bezig zijn met oplossingen, pilots en andere manieren van roosteren. Zo krijgen sommige van jullie toch meer grip op je rooster. De W.I.M. steunt deze initiatieven, maar houdt daarnaast ook scherp in de gaten dat de regels in de cao nog steeds gehandhaafd blijven. Ook zullen we ons hard blijven maken voor een nieuw landelijk beleid in roosteren.

Naast de gesprekken die we gevoerd hebben, zijn we ook als bestuur met elkaar in gesprek gegaan. We hebben met elkaar gesproken over communicatie, social media, opleidingen en marketing & werving. We hebben het onder andere gehad over:

  • Manieren om onze communicatie nog verder te verbeteren  en ook onze potentiële leden te bereiken met onze boodschap.
  • Wat we kunnen doen om onze bestuursleden te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling?
  • Wat ervoor nodig is om de naamsbekendheid van de W.I.M. te vergroten?
  • Het verbeteren van onze contacten met de OR, LMZ, marketmangers en P&C managers.

Ook zijn we gestart met een eerste voorbereiding op de cao onderhandelingen. De nieuwe cao is net pas definitief en het nieuwe cao boekje is nog niet klaar. Toch zijn wij al gestart met onze voorbereidingen voor de komende cao onderhandelingen. De gesprekken die we met jullie voeren gedurende het jaar heen zijn een grote bron van inspiratie, maar ook de ontwikkelingen in de retail en de ontwikkelingen in andere cao’s. Naast het verzamelen van input gaan we binnenkort ook het vorige proces evalueren. Wat ging goed, wat willen we komend jaar anders doen en hoe zorgen we wederom voor een goed cao-proces in partnerschap met IKEA.
Heb je nog input voor ons of wil je een vraag of zorg met ons delen? Stuur dan een mailtje naar info@wiminfo.nl of een appje naar 06-31745753

 

Benieuwd wanneer we bij jou in de vestiging zijn? 
De komende maanden zijn we te vinden in de volgende vestigingen: 

Woensdag 15 februariBarendrecht
Woensdag 15 maartHeerlen
Woensdag 29 maartZwolle
Woensdag 12 aprilAmersfoort
Woensdag 26 aprilAmsterdam