Roostering

Inmiddels is meer bekend over de roosters. Afgelopen vrijdag 27 maart vertelde IKEA ons dat ze doorgaan met roosteren en er naar streven de roosters in ieder geval 3 weken van tevoren klaar te hebben. De bonden hebben aangegeven dat ze hier begrip voor hebben. 

De planners zijn ook op de hoogte en gaan aan de slag met een nieuwe forecast (voorspelling van de behoefte van het aantal benodigde medewerkers) op basis van de nieuwe werkelijkheid: IKEA als afhaalpunt en online bedrijf. 

Op maandag 6 april worden de roosters voor week 17 en 18 uitgegeven. De roosters van week 19 en 20 volgen op maandag 13 april. We zijn blij met deze continuïteit in roosteren en de zekerheid die dit de medewerkers biedt. 

Rooster week 16

Dit rooster is al gepubliceerd, maar IKEA heeft besloten dit rooster aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Artikel 12 sub E. geeft IKEA hier toestemming voor. 

Uitbetaling volgens rooster

Iedereen wordt volgens het actuele (eventueel aangepaste) rooster uitbetaald. Bij de roosters voor week 21 en verder zal opnieuw naar de situatie gekeken worden. De bonden en IKEA hebben wekelijks meermaals contact en houden de veranderingen goed in de gaten.

 

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona-crisis. Op dinsdag 31 maart werden de nieuwe richtlijnen voor het aanvragen van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) bekend gemaakt. Hiermee kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. IKEA probeert hier aanspraak op te maken.