Eindejaarsgroet

 

2019 is bijna afgelopen. Dit was voor de W.I.M. opnieuw een zeer bewogen jaar. 

We begonnen met de afronding van het sociaal plan en ondersteunden (juridisch) de leden van het Service Office bij hun gedwongen vertrek van IKEA. Medewerkers die ineens op straat staan nadat ze vaak tientallen jaren hun ziel en zaligheid hadden gegeven voor het bedrijf. Dat was voor iedereen moeilijk.

Later dit jaar volgde de lang bevochten uitbetaling van de ORT over het vakantieverlof. Voor velen van ons een aangename en welverdiende extra.

En dan de onderhandelingen over de nieuwe cao. Alle leden mochten stemmen over het eindbod van IKEA. De uitslag was een overtuigende ‘ja’. Samen met IKEA hebben we getekend voor een tweejarige cao.

En verder?

In 2019 heeft de W.I.M. gewerkt aan de relatie met de OR en de LMZ. We weten elkaar steeds beter te vinden en spreken elkaar op regelmatige basis. 

In oktober zijn we van start gegaan met onze workshop ‘van werkdruk naar balans’. We hebben een proef gedaan in de vestiging Duiven. Deze was erg succesvol. In 2020 zullen we deze workshop ook in de rest van de vestigingen gaan uitrollen. 

Ook het bestuur is gegroeid door te investeren in het opleidingsprogramma. Gunter volgde de opleiding arbeidsrecht en heeft samen met Dick al veel leden geholpen bij uiteenlopende vraagstukken over de cao. Jamie en Erik zijn inmiddels ook met deze opleiding begonnen.

Het aantrekken van nieuwe leden was een van de aandachtspunten in 2019. Onze leden-werven-ledenactie en de training ledenwerven waren succesvol. Meer dan 150 nieuwe leden hebben we dit jaar mogen verwelkomen.

ORT bij ziekte

We hoopten het jaar te kunnen afsluiten met een positieve uitspraak over de ORT bij ziekteverlof. Helaas hebben de rechters anders besloten. We leggen ons nog niet bij deze uitspraak neer. De ongelijkheid tussen de medewerkers blijft. In deze animatie leggen we het uit. 

  

Wat zal 2020 brengen?

 

We gaan opnieuw onderhandelen voor een cao. Vanaf januari bezoeken we de vestigingen om jullie inbreng te horen. En we overleggen met onze onderhandelaar en pensioendeskundigen over onze strategie. Via de werkgroep duurzame inzetbaarheid hopen we op goede adviezen voor aan de cao-tafel.

Voor nu wensen we jullie hele fijne feestdagen en het allerbeste voor in het nieuwe jaar.