Eerste verkenning cao

Vorige week, woensdag 10 juni, hadden we de eerste verkennende bijeenkomst voor de cao-onderhandelingen. We zaten met FNV Handel en IKEA om tafel en zijn met goede energie van start gegaan. IKEA streeft ernaar om trendsetter te worden als het gaat over arbeidsverhoudingen. Daarbij horen een goede balans tussen werk en privé, meer keuzevrijheid voor de medewerkers en arbeidsvoorwaarden die kunnen verschillen per type medewerker of levensfase. Wij zijn blij verrast met de vooruitstrevende blik van IKEA. 

Op 10 juni spraken we vooral over de hoofdlijnen en de thema’s die bij de onderhandelingen van belang zijn. Doordat jullie zo massaal de enquête hadden ingevuld, was het voor ons duidelijk wat de belangrijke thema’s zijn:

  • Belonen en Waarderen
  • Roostering
  • Mentale belasting
  • Fysieke belasting
  • Talent en ontwikkeling
  • Keuzemogelijkheden
  • Verlof
  • Pensioen

Vervolggesprek op 1 juli

1 juli komen we opnieuw samen om verder te praten over de thema’s. Dan gaan we de thema’s verdiepen en de invulling concreet maken. Op 1 juli schuift ook Kim Schumacher (Healh & Wellbeing leader, IKEA) namens de Taskforce Duurzame Inzetbaarheid aan om de aanbevelingen voor de cao-onderhandelingen toe te lichten. Met deze onderhandelingen beginnen we in september.

Pensioenwerkgroep

In de pensioenwerkgroep zitten deskundigen en bestuurders/kaderleden vanuit de W.I.M., FNV Handel en IKEA. De werkgroep adviseert de cao-partijen over een goede, nieuwe pensioenregeling. De huidige pensioenregeling loopt het einde van dit jaar af. Per 1 januari 2021 moet er een nieuwe regeling klaarliggen.