Duurzame inzetbaarheid medewerkers

 

Een paar maanden geleden is de Taskforce Duurzame Inzetbaarheid gestart. De W.I.M. kijkt samen met de OR en IKEA welke arbeidsomstandigheden nodig zijn zodat medewerkers hun werk goed en in goede gezondheid kunnen doen. Er zijn twee werkgroepen, elk met een eigen onderwerp, die in januari van start zijn gegaan.

 

Werkgroep gezond en duurzaam roosteren

Iedereen wil fijn aan het werk blijven en gezond zijn pensioen halen. Hoe zorgen we daarvoor? We weten dat onregelmatig werken invloed heeft op je inzetbaarheid op de langere termijn. Daarom is het zo belangrijk om goed en gezond te leren roosteren. Hiermee gaat de werkgroep aan de slag. Er zitten leidinggevenden en medewerkers in vanuit verschillende vestigingen en afdelingen. De werkgroep staat onder leiding van externe experts die alles weten van duurzaam en gezond roosteren.

De werkgroep wil komen tot een concreet advies en een activiteit waarmee we direct kunnen beginnen. Dit willen we in vijf bijeenkomsten bereiken. 

 

Werkgroep werkbalans

Hoe blijven werk en privé in balans, daar buigt deze werkgroep zich over. Hiervoor is input van de medewerkers broodnodig. De komende tijd zullen de W.I.M., de LMZ of leden van de werkgroep bij jullie langskomen met vragen. Zodat we tot goede oplossingen komen. Fijn als je meedoet wanneer we een beroep op je doen!

 

Vakantieverlof

 

De W.I.M. krijgt de laatste tijd veel vragen over het aanvragen van verlof. Of het nu gaat over de zomervakantie of over 1 dag vrij. Graag verzamelen we alle vragen en problemen die over het verlof gaan. Dan gaan we in gesprek met IKEA en kaarten we de gemaakte afspraken nogmaals aan.

Heb je een vraag, probleem of klacht over het aanvragen van verlof? Meld het ons!