Cao boekje klaar

Het nieuwe cao-boekje is klaar! Op 21 november 2022 zeiden jullie massaal ‘ja’ voor de nieuwe cao. Daarna keken de sociale partners naar alle teksten, om te zien of er aanpassingen nodig zijn. Zodat de nieuwe afspraken goed in het cao-boekje komen te staan. Dat heet het tekstueel overleg. En dat is nu klaar. We verwachten dat het nieuwe cao-boekje begin april op onze website staat.

 

RVU-regeling en toch werken? Hoe zit dat nou?

De WIM heeft met IKEA een RVU-regeling afgesproken. De regeling is er voor medewerkers geboren vóór 1 oktober 1961, die niet op een gezonde manier tot de AOW-leeftijd door kunnen werken. Zij kunnen dan eerder stoppen met werken.
Als je de RVU-regeling gebruikt, mag je wel nog werken. IKEA vertelde medewerkers die gebruik willen maken van de regeling dat je niet meer mag werken als je een RVU-uitkering krijgt. Maar dat klopt niet. In de wet staat nergens dat je niet meer mag werken als je gebruik maakt van de RVU-regeling. Sterker nog, voor sommige medewerkers is het noodzakelijk, omdat de RVU-uitkering alleen niet voldoende is om van te kunnen leven. De W.I.M. heeft IKEA hier bewust van gemaakt. Daarom heeft IKEA het verbod om te werken ingetrokken.
Dat is goed nieuws. Want zo zullen meer mensen de RVU-regeling gebruiken. En kunnen onze oudere collega’s voor wie het werk te zwaar wordt, eerder stoppen met werken.

 

Brief over hoogte compensatie komt later

IKEA zou iedereen begin maart een brief sturen over de nieuwe compensatie-regeling. Helaas duurt het langer om zorgvuldig uit te rekenen hoe hoog de compensatie voor iedereen is.Dat is vervelend. Want veel collega’s hebben vragen.
Volgens IKEA krijgt iedereen begin april de brief. Lees de brief goed door. Denk je dat er een fout is gemaakt? Neem dan contact op met jouw P&C afdeling. De eerste uitbetaling van je compensatie is met het salaris van april. Je krijgt de compensatie iedere maand uitbetaald, samen met je salaris.

 

Engelse versie nieuwsbrief

Niet iedereen kan onze nieuwsbrief even makkelijk lezen. Bijvoorbeeld vanwege de taal. Daarom starten we met een proef en laten we onze nieuwsbrieven in het Engels vertalen. Je vind de Engelse versie via de link bovenaan de nieuwsbrief.
Over een aantal weken vragen we jullie mening over de kwaliteit van de Engelse nieuwsbrieven.

 

Dick Wolbers blijft voorzitter van de W.I.M.

Woensdag 15 maart stemde het W.I.M.-bestuur voor een (nieuwe) voorzitter. Iedereen was het eens en heeft Dick Wolbers herkozen. Dat betekent dat Dick de komende 3 jaar voorzitter blijft. Samen gaan we verder om onze plannen waar te maken.