CAO-onderhandelingen van start

Onderhandelingstweedaagse

Op 15 en 16 september kwamen de cao-delegaties van de W.I.M., FNV Handel en IKEA opnieuw
bij elkaar. We spraken over het pensioen, de looptijd van de cao en andere belangrijke
onderwerpen die aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld de lichamelijke en psychische belasting,
het beoordelingssysteem en roostering. De W.I.M. wil het ook graag hebben over persoonlijke
keuzemogelijkheden in de cao. Dit sluit goed aan op de visie die IKEA presenteerde.
De echte cao-onderhandelingen starten op 1 en 2 oktober. Iedereen wil graag dat er na deze
dagen een akkoord ligt. We gaan uit van een cao met een looptijd van een jaar, met daarin goede
afspraken voor dit jaar én voor de langere termijn. Onze speerpunten: beperkte stijging van de
pensioenpremies, goede beloning voor het harde werk in de afgelopen periode, meer zeggenschap voor de medewerkers.

Contributie

Het boekjaar van de W.I.M. is voorbij. Daarom is het is tijd om de vakbondscontributie voor
komend jaar te betalen. A.s. maandag 28 september sturen we je via ClubCollect een
betaalverzoek. Je kunt betalen via automatische incasso of online via iDeal.

Je kunt de contributie ook gespreid betalen. Volg daarvoor de aanwijzingen op het betaalverzoek.
Heb je geen betaalverzoek ontvangen? Kijk of het in de map met ongewenste e-mails terecht is gekomen.

Teruggave contributie door IKEA

Een deel van je contributie kun je terugkrijgen via IKEA. Dat gaat door de contributiekosten te
verrekenen met je bruto loon. Dit geldt voor alle W.I.M.-leden, of je nu vanaf januari lid bent of

pas later dit jaar lid bent geworden.

Je moet dit wel zelf aanvragen. Dat kan op twee manieren:

1. De W.I.M. kan automatisch een aanvraag voor je indienen. In de online versie van de
nieuwsbrief staat een link waarin je jouw gegevens kunt achterlaten. Deze gegevens geven wij

door aan IKEA zodat jij via je loon een deel van je contributie terug krijgt.

2. Doe je de aanvraag liever zelf? Vul het formulier uit de nieuwsbrief in en lever deze, samen

met de factuur van ClubCollect, in bij de afdeling P&C van jouw vestiging.

Let op: als je niets doet, ontvang je geen geld retour. Loop de teruggave niet mis en regel het

vandaag nog!

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar info@wiminfo.nl