Krachtenbundeling W.I.M. en FNV Handel

In de afgelopen maanden hebben beide bonden allerlei acties ondernomen om IKEA wakker te schudden en in beweging te krijgen. Zoals onze open brief naar Lena Herder, onze winkelbezoeken en de petitie en de sit-in van FNV Handel. Deze acties hadden niet het gewenste resultaat. Tijd dus voor de bonden om elkaar op te zoeken. Samen sta je immers sterker. Daarom is er vorige week een gezamenlijke open brief gestuurd naar alle medewerkers van IKEA. Hierin laten de bonden nogmaals weten dat er nu acties nodig zijn om het tij te keren. Anders raakt IKEA meer en meer in een neerwaartse spiraal. De medewerkers én de klanten zijn daarvan de dupe.

Hoe nu verder?

De urgentie lijkt door te dringen: dinsdag 6 november stuurde IKEA een brief naar alle medewerkers. Daarin kondigt IKEA brainstormsessies aan, om samen te kijken hoe de werkomgeving al op korte termijn kan verbeteren. De W.I.M. is kritisch en we vragen ons af of deze brainstormsessies echt bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. We blijven er bovenop zitten en hopen dat IKEA blijft communiceren waar ze mee bezig zijn. We staan altijd open voor gesprek en denken graag mee over oplossingen voor onze leden.