In onze vorige update informeerden we je over de heropening van de winkels. In deze update meer over roostering en het loon.

Roostering

Eind maart ging de W.I.M. ermee akkoord dat de roosters minimaal 3 weken van te voren bekend zijn. Vorige week verzocht IKEA de bonden om dit terug te brengen naar minimaal 7 dagen. De W.I.M. en FNV hebben ingestemd met dit verzoek. Daarbij begrijpen we dat dit een groot beroep doet op jullie flexibiliteit.

Afgelopen weken kwam het veel voor dat de gepubliceerde roosters alsnog moesten worden veranderd. Dat is voor iedereen vervelend. De planners hebben weinig zicht op de beschikbaarheid van de medewerkers. Bijvoorbeeld door ziekte of zorgverlof kunnen velen niet werken. Ook de heropening van de winkels maakt het lastig om te voorspellen hoeveel mensen op de werkvloer nodig zijn.

Voorlopig geldt de dispensatie tot 13 juli. We stellen hierbij als voorwaarden: regelmatige evaluatie en bijsturen als het nodig is. IKEA moet ook rekening blijven houden met procesgang roosteren en blokdagen. Trek aan de bel als je merkt dat dit niet gebeurt!

Loon

We kregen de afgelopen weken veel signalen over het salaris. Er leek ongelijkheid tussen de medewerkers over het salarisbehoud. Gelukkig nam IKEA deze signalen serieus en ligt er nu een goede oplossing voor de periode van 13 april tot 13 juli 2020.

Tot en met 13 juli krijgt iedere medewerker het gebruikelijke inkomen. Als basisperiode gaat IKEA uit van je loon tussen 1 september 2019 en 1 maart 2020. Dat gaat als volgt:
– ben je maandloner? Je krijgt je loon uitbetaald volgens contract plus een gemiddelde van de toeslagen in de basisperiode.
Bijvoorbeeld: je hebt een contract van 24 uur en kreeg in de basisperiode maandelijks 150 euro aan toeslagen. Je krijgt dan voor 24 uur uitbetaald volgens het geldende uurloon plus 150 euro aan toeslagen.
– ben je uurloner? Je krijgt het gemiddelde loon en het gemiddelde van de toeslagen in de basisperiode.
Bijvoorbeeld: je hebt een contract van 12 uur en werkte het afgelopen jaar gemiddeld 20 uur per maand. Met gemiddeld 200 euro aan toeslagen. Dan krijg je 20 uur uitbetaald plus 200 euro aan toeslagen. 

Ben je later dan de genoemde basisperiode in dienst gekomen? Dan ontvang je het gemiddelde van de maanden waarin je werkzaam was voor IKEA.

Delft
Op dit moment is niet duidelijk of IKEA Delft het bovenstaande gaat volgen. Als we hier meer over weten, sturen we de leden uit Delft een aparte update.