Bestuur van de W.I.M.

Landelijk bestuur

Het landelijk bestuur van de W.I.M. wordt gevormd door twaalf bestuursleden, bestaande uit het dagelijks bestuur (DB) en de regiobestuursleden.

Werkzaamheden bestuursleden

De lopende zaken worden door het dagelijks bestuur afgehandeld. De voorzitter (Simone Beer) en de ambtelijk secretaris zijn (Jamie de Boer) verantwoordelijk voor de contacten met de directie van IKEA voor het voorjaars- en najaarsoverleg. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de cao-besprekingen en cao-onderhandelingen. Het bestuur van de W.I.M. maakt hierbij gebruik van een externe onderhandelaar. De financiën worden behartigd door de penningmeester (Patrick van Dongen). De vice-voorzitter (Dick Wolbers) is degene die de voorzitter vervangt tijdens diens afwezigheid om zodoende de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen.

Cao-besprekingen

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de cao-besprekingen en de onderhandelingen. Het bestuur van de W.I.M. maakt hierbij gebruik van een externe onderhandelaar. De financiën worden behartigd door de penningmeester en de vice-voorzitter is degene die de voorzitter vervangt tijdens diens afwezigheid, hij/zij zorgt voor de continuïteit binnen het bestuur.

Regionaal bestuur

De regiobestuurders zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen de W.I.M. in hun eigen regio.
Het werk van de regiobestuurder bestaat uit het werven van leden, het controleren of de cao wordt gehandhaafd en juist wordt toegepast en het bemiddelen bij eventuele arbeidsconflicten voor collega’s die lid zijn van de W.I.M. Zij zijn de oren en de ogen van en de vertrouwenspersoon voor de leden op de werkvloer.

Advies

Ook hebben zij een adviserende taak binnen het landelijk bestuur voor wat betreft de cao-onderhandelingen en het voorjaars -en najaarsoverleg met de directie.


Contactpersonen van de W.I.M. per vestiging

  • Alles
  • Algemeen bestuur
  • Dagelijks bestuur

Simone Beer

Jamie de Boer

Patrick van Dongen

Dick Wolbers

Gunter de Schepper

André Kaspersma

Luc van Lith

Erik Hauer

Kim de Wilde

Eva Fischer

Jan van Steijn